top of page

Posveta

Napisao Predrag Agatonović

Želeo bih da se zahvalim sledećim ljudima na njihovom nesebičnom radu i pomoći:
Predragu Žakuli, Sanji Petrović, Dragani Gavrilović, Nikoli Cvetkoviću, Luki Jevtoviću, Goranu Podolskom, Srđanu Uroševiću, Borisu Mikuški, Predragu Iliću, Draganu Rakiću, Ireni Ilić, Dragani Purešević, Časlavu Panteliću, Slobodanu Bogdanoviću, Bojani Jovanović, Maji Ilijin, Katarini Milin i Ani Mileusnić.


Posebna zahvalnost, što je ova knjiga ugledala svetlost dana na srpskom jeziku, počiva na neumornom duhu svih članova udruženja škole mačevanja „PERO“ koji su nas podstakli na ovaj poduhvat. Ovo je praktično druga teorijska knjiga o mačevanju prevedena na srpski jezik, a prva koja se teorijski direktno naslanja na praksu savremenog sportskog mačevanja. Iako je original nastao izvan vremenskih okvira u kojima je nastao ovaj prevod, on upravo zbog toga poseduje značajnu vrednost i služi kao opomena koliko smo vremenski daleko od okvira kulture mačevanja u odnosu na zemlje u kojima se ova veština vekovima razvijala.

„Bez knjiga niko ne može biti dobar učitelj, niti student ove umetnosti“
Fjore dei Liberi

INDEKS

17 - DRUGA POZICIJA POZDRAVA
18 - TREĆA POZICIJA POZDRAVA
19 - ČETVRTA POZICIJA POZDRAVA
20 - PETA POZICIJA POZDRAVA
21 - METODE I EFIKASNA SREDSTVA KAKO ODRŽATI MAČEVAOCA AKTIVNIM I STABILNIM NA NOGAMA I PRIKAZ KAKO SE VRATITI U STAV NAKON IZVEDENOG BODA, BILO IZ KVARTE ILI TERCE
22 - O PROSTIM PARADAMA
23 - PARADA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVART PARADA I BOD U KVARTI
24 - PARADA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA SPOLJNE STRANE, PO IMENU BOD IZ TERCE
25 - PARADA SA SPOLJNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE, UOBIČAJENOG NAZIVA PERO PARADA, PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE PO IMENU BOD IZ KVARTE PREKO RUKE
26 - PARADA SA SPOLJNE STRANE PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ SEKONDE
27 - POLUKRUŽNA PARADA ILI PARADA PROTIV BODA SA UNUTRAŠNJE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU DONJA KVARTA
28 - PARADA PROTIV VEZIVANJA MAČA SA UNUTRAŠNJE STRANE I BODA U BOK PO IMENU FLANKONADA PREUSMERAVANJEM SEČIVA MAČA NA SPOLJA PO IMENU KAVÉ I OBJAŠNJENJE JOŠ JEDNE PARADE OD ISTOG BODA VEZIVANJEM MAČA
29 - PARADA PO IMENU PRIMA IZVEDENA IZ RADNJI SA MAČEM ZA SEČENJE PO IMENU GARDA SVETOG ĐORĐA PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA SA SPOLJNE STRANE KOJI SE ZOVE SEKONDA
30 - PARADA PO IMENU KVINTA SPUŠTENOG VRHA I PODIGNUTOG ZGLOBA PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ KVINTE
31 - OBJAŠNJENJE RAZLIČITIH BODOVA KOJI SE MOGU ODBRANITI KORIŠĆENJEM SLEDEĆIH PARADA
32 - OPŠTA ZAPAŽANJA O PARADAMA
33 - RIPOSTA ILI ODGOVOR NA NAPAD NAKON PARADE
34 - RIPOSTA IZ KVARTE NAKON KVART PARADE
35 - RIPOSTA U TERCI NAKON BODA IZ TERCE
36 - RIPOSTA IZ SEKONDE NAKON PARADE NA BOD IZ KVARTE PREKO RUKE
37 - RIPOSTA IZ KVINTE NAKON BODA IZ SEKONDE
38 - RIPOSTA NA FLANKONADU OKRETANJEM OŠTRICE MAČA ZA ONE KOJI NISU NAPRAVILI OPOZICIJU LEVOM RUKOM
39 - RIPOSTA IZ PRIMA PARADE U SEKONDU I BOD U DONJOJ KVARTI
40 - PARADA SA KONTRADEGAŽEOM
41 - ZAPAŽANJA O OVOJ PARADI
42 - POLUKRUŽNA PARADA
43 - VEŽBE NAPADA BODOM I ODBRANA TERCE I KVARTE TAKOZVANOM METODOM BOD NA ZID
44 - NAČIN KAKO DA BRZO IZVEDETE BOD NA ZID
45 - VAŽNA PRAVILA TOKOM VEŽBE BOD NA ZID
46 - OBJAŠNJENJE ŠTA SU FINTE
47 - ODBRANA ILI PARADA PROTIV SVAKE FINTE
48 - ZAPAŽANJA O FINTAMA I U KOJEM TRENUTKU SU DOBRE, A U KOJEM LOŠE
49 - POKRET NA SEČIVO U STANJU MIROVANJA KOJI SE ZOVE GLISANDO  I GLISANDO U KVARTI PREKO RUKE ZA BOD U KVARTI
50 - GLISANDO IZ KVARTE, KAKO BI SE IZVEO BOD U KVARTI PREKO RUKE
51 - GLISANDO IZ TERCE KAKO BI SE IZVEO BOD IZ SEKONDE
52 - GLISANDO IZ KVARTE KAKO BI SE IZVEO BOD U DONJOJ KVARTI
53 - VEZIVANJE I UKRŠTANJE SEČIVA
54 - DODATNI NAČIN DA UKRSTITE SEČIVO U KVARTI
55 - NAČIN DA IZBEGNETE UKRŠTANJA MAČA
56 - UDARAC NA BOD IZ TERCE KAKO BISTE IZBILI PROTIVNIKOV MAČ
57 - JOŠ JEDAN NAČIN DA IZBIJETE MAČ IZ PROTIVNIKOVE RUKE
​58 - UDARAC NA MAČ IZ KVARTE PREKO RUKE
59 - SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U TERCU
60 - SEČENJE PREKO VRHA IZ TERCE U KVARTU
61 - SEČENJE PREKO VRHA VRHA IZ TERCE U KVARTU ZA BOD IZ KVARTE PREKO RUKE
62 - JOŠ JEDNO SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U KVARTU PREKO RUKE ZA BOD U KVARTI
63 - JOŠ JEDNO SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U TERCU KAKO BISTE IZVELI BOD U SEKONDI
64 - O POLOŽAJU ZGLOBA U KVARTI PREKO RUKE NAKON BODA IZVEDENOG U TERCI
65 - ISKORAK NA MAČ U KVARTI PREKO RUKE
66 - ISKORAK U TERCI SA SPOLJNE STRANE MAČA
67 - ISKORAK U KVARTI NAKON FINTE U KVARTI PREKO RUKE
68 - ISKORAK U KVARTI PREKO RUKE NAKON FINTE U KVARTI
69 - IZBEGAVANJE ILI ESKIVAŽA PROPADANJEM LEVE NOGE UNAZAD U TRENUTKU KADA PROTIVNIK IZVODI ISKORAK SA SPOLJNE STRANE MAČA
70 - HVATANJE PROTIVNIKOVOG ORUŽJA NAKON ISKORAKA SA SPOLJNE STRANE MAČA
71 - KONTRADEGAŽE SA UNUTRAŠNJE STRANE MAČA U STANJU MIROVANJA
72 - KONTRADEGAŽE SA SPOLJNE STRANE MAČA U STANJU MIROVANJA
73 - ODBRANA NA KONTRADEGAŽE U STANJU MIROVANJA
74 - KONTRADEGAŽE U TEMPU I KONTRARIPOSTA NA RIPOSTU KADA PROTIVNIK PRILAZI
75 - BOD U TEMPU PROTIV DONJIH FINTI
76 - POLUOKRET TELOM PO IMENU DEMI-VOLTE
77 - BOD IZ FLANKONADE NAKON PARADE NA BOD IZ OKRETA PO IMENU DEMI-VOLTE
78 - PUN OKRET PO IMENU VOLTE U TRENUTKU KADA PROTIVNIK OBIĐE ZA BOD U KVARTI 
79 - PUN OKRET PO IMENU VOLTE NA ISKORAK IZ TERCE ILI IZ KVARTE PREKO RUKE
80 - RAZORUŽAVANJE NAKON ŠTO STE IZVELI PARADU NA BOD IZ KVARTE
81 - RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ TERCE ILI KVARTE PREKO RUKE
82 - RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ KVARTE ILI IZ SEKONDE NAKON IZVEDENE PRIMA PARADE
83 - RAZORUŽAVANJE POSLE PARADE SA SPOLJNE STRANE MAČA
84 - ZAPAŽANJA O LEVORUKIM MAČEVAOCIMA 
85 - ZAPAŽANJA KOD NEMAČKOG GARDA SA MALIM MAČEM
86 - ODBRANA OD NEMAČKOG GARDA
87 - OBJAŠNJENJE ITALIJANSKOG GARDA
88 - ODBRANA OD ITALIJANSKOG GARDA
89 - ITALIJANSKI GARD SA MAČEM I BODEŽOM
90 - MAČ PROTIV MAČA I BODEŽA
91 - O ŠPANSKOM GARDU I NAPADU IZ FRANCUSKOG GARDA
92 - KAKO PORAZITI ŠPANSKI GARD NAKON POKUŠAJA SEČENJA NA GLAVI
93 - GARD POZICIJA SA MAČEM I PLAŠTOM PROTIV MAČA I FENJERA
94 - OBJAŠNJENJE GARDA PO IMENU MAČ I TAMNI FENJER
95 - OPAŽANJA O KORIŠĆENJU MAČA ZA SEČENJE
96 - OBJAŠNJENJE DEFANZIVNOG GARDA MALOG MAČA PROTIV MAČA ZA SEČENJE

PREDGOVOR

01

Kada su Goti uveli običaj duela, postalo je neophodno izučiti veštinu odbrane: ona je bila ograničena određenim pravilima, a akademije su osnovane da se mladi obučavaju u skladu sa tim pravilima.


Kada je malom maču data prednost u odnosu na starija oružja, došlo je do pojave novih sistema odbrane, karakterističnog naziva Mačevanje, koje čini jedan deo obrazovanja osoba visokog ranga dajući im dodatnu snagu tela, odgovarajuće samopouzdanje i gracioznost, podjednako omogućavajući im da i druge vežbe izvode znatno veštije.


Bez obzira što je ova umetnost u praksi dovedena do visokog stepena savršenstva, malo toga je teorijski objašnjeno. Mnogi francuski i italijanski majstori preneli su u javnost svoja razmišljanja o ovoj temi, ali nisu dovoljno istražili najzanimljivije delove ove umetnosti. Upravo ovo me je nateralo da sastavim i objavim ovo delo.

Trudio sam se da na sažet i jednostavan način objasnim principe i pravila ove umetnosti. Detaljno sam prikazao različite stavove tela i pokreta šaka, ruku i nogu; i na kraju dodao takve osvrte i zaključke istraživanja, tako da teorijski i praktični delovi objašnjavaju jedni druge.


Smatraću da su mi želje uslišene ako budem imao sreće da ovo delo udovolji narodu, kome sam dugo posvećen, i biću radostan dokle god mu služim do granica svojih sposobnosti.

ČITAOCU

Pod očevim okriljem, i uz njegovu dozvolu, preuzeo sam na sebe da objavim njegovu Studiju o umetnosti mačevanja. Uz to sam se potrudio da je učinim što korisnijom za širu upotrebu, smanjivši joj i obim i cenu. Kako se bavim istom profesijom u kojoj se moj otac tako puno istakao, možda će mi biti dozvoljeno da govorim o značaju principa koji su izloženi u ovoj knjizi. Međutim, s obzirom na to da sam mu sin, moje svedočenje bi moglo da se dovede u pitanje. Zbog toga ću, umesto sopstvenog, izneti mišljenje obrazovane grupe ljudi, sastavljača francuske Enciklopedije*, čiji sud, kada su u pitanju umetnosti i nauke, bez svake sumnje nije ni pristrasan, ni preterano laskav.


Pod odrednicom Escrime (Mačevanje) o stranicama koje slede govore ovim rečima:
„Ovaj članak je u potpunosti preuzet iz Studije o umetnosti mačevanja, objavljene u Londonu od gospodina Anđela. Zadužio nas je svojim diskursom i prikazima koje smo preuzeli od njega. Da smo znali za bilo koje savršenije delo ovog tipa, poslužili bismo se njime.“

Nekoliko francuskih i italijanskih majstora (kako je primećeno ranije) se usudilo da iskaže svoja mišljenja o ovoj umetnosti, ali ni u jednom od njih nisu dovoljno razrađeni svi njeni, aspekti. Ovakvo razmatranje me navelo da objavim ovo kraće izdanje studije koja je s pravom odobrena i smatrana korisnom od strane zaljubljenika u mačevanje.
                 

H. Anđelo
Akademija mačevanja, Opera Haus,
Hejmarket.

NAČIN SASTAVLJANJA MAČA

02

Vodite računa da ne suzite previše koren[1] sečiva, jer upravo od njega zavisi stabilnost i čvrstina vašeg mača.

Ukoliko je koren sečiva prevelik za montažu, morate proširiti otvore na dršci, gardi i jabuci pritežući koren sečiva tako što ćete umetnuti drvene isečke koji će ga učvrstiti. Jabuka i dugme na jabuci moraju biti dva posebna dela. Dugme na jabuci okretanjem navoja četiri ili pet puta treba pričvrstiti za koren sečiva koji prolazi kroz jabuku, a potom ga zakovati u skladu sa oblikom dugmeta, koje može biti okruglo ili ravno.

Ovo je najbolji način sastavljanja mača i preporučujem ga svim mačevaocima. Ovaj metod je pogodan i za mačeve namenjene sečenju[2] i za spadrone[3], koji se obično nazivaju i „mačevi za sečenje i bod“.

Obratite pažnju da dršku samog mača postavite centralno u odnosu na fortu[4] sečiva. Dok se drži u ruci, drška bi trebalo da ima malo zakrivljenje iznad prstiju, a ceo sklop bi trebalo da bude blago okrenut na unutra, što će spustiti vrh vašeg mača dok ga držite u kvarti[5]. Ovaj način sastavljanja mača će umnogome olakšati izvođenje kako obilaženja[6] tako i bodova.

 

[1] Tang (eng.) – Ravni deo ispod sečiva koji prolazi kroz rikasu i dršku mača do navoja za šraf.

[2] Broad sword (eng.) – Tip mača sa širokim sečivom, obično sa dve oštre ivice, namenjen pretežno za sečenje.

[3] Spadroon (eng.) – Laki mač sa ravnim sečivom namenjen kako sečenju tako i bodu.

[4] Fort of the blade (eng.) – Prva polovina sečiva od garde do sredine sečiva (jači deo sečiva). Pogledati sliku 01.

[5] Carte (eng.) – Kvarta, tj. četvrta pozicija. Pogledati sliku 03

[6] Disengage (eng.) – Degaže, Obilaženje sa jedne strane sečiva na drugu pokretom iz zgloba.
 

KAKO ODABRATI SEČIVO
I NJEGOVU ODGOVARAJUĆU DUŽINU

03

Pre nego što počnemo sa utvrđivanjem pravila upotrebe mača, smatram da je neophodno reći nekoliko reči, ne samo o načinu sastavljanja oružja, već i o izboru samog sečiva; jer zbog lošeg mača u ruci, koliko god bili hrabri i vešti, mogu proisteći i opasne posledice.


Jedni više vole ravna sečiva, dok drugi radije biraju izdubljena. Iako nisam pristalica ravnih sečiva, jer sam retko pronalazio da su laka pri vrhu, a zbog čega su teška i u ruci, ipak bih ista preporučio za konjičke bitke kao i u pešadiji. Ali u duelu sa jednom osobom, preporučio bih izdubljeno sečivo zbog njegove manje težine i lakoće rukovanja.
Svaka osoba bi veličinu svog mača trebalo proporcionalno da uskladi sa sopstvenom visinom i težinom, a najduži mač ne sme da premaši dužinu od 38 inča , od jabuke do vrha.


Pogrešno je misliti da duži mačevi obezbeđuju prednost, jer ako odlučni protivnik uhvati fibl  vašeg sečiva i zatvori tu liniju kretanjem unapred, veliki je problem za onoga ko poseduje duži mač da se oslobodi iz ove pozicije izvođenjem degažea, a da ne povuče ruku unazad. Taj pokret hvatanja sečiva, ukoliko se izvede pravovremeno, otvara mogućnost onome sa kraćim mačem da u potpunosti iskoristi ovu priliku do kraja.


Kada birate sečivo za mač, povedite računa da sečivo nema nekih vidljivih mana. Ove mane se obično na čeliku vide kao male šuplje tačke, dugačke tamne linije duž sečiva ili poprečne linije na sečivu. Ove pojave su najčešći uzrok lomljenja sečiva.


Žilavost sečiva treba proveriti tako što ćete ga saviti vršeći pritisak vrhom o bilo koji čvrsti predmet, i ukoliko se savijanje dešava na samom vrhu, smatrajte to kao loš znak. Dobro kaljeno sečivo će se pod pritiskom saviti u polukrug na razdaljini oko jedne stope  od garde, i opružiće se nazad u potpuno ravan položaj. Ukoliko sečivo ostane u nekom stepenu savijeno, to je siguran znak da je sečivo loše kaljeno ili da je meko. Iako se ovo može smatrati manom, ova sečiva se retko lome. Sečiva koja se teško savijaju su loše iskaljena, pa se iz tog razloga često i vrlo lako lome.

O FORTI I FIBL DELU SEČIVA

04

Forta i fibl su podjednako raspoređeni duž sečiva. Forta se proteže od garde do sredine sečiva, a fibl od sredine do njegovog vrha. Ne možemo dodati ništa više o ovoj razlici, budući da praktični deo veštine zavisi od njenog ispravnog poznavanja.

POČETNA POZICIJA ZA IZVLAČENJE MAČA

05
PRIKAZ I

Morate stati uspravno, tela okrenutog na stranu; držite glavu uspravno i opušteno; pogledajte svog protivnika u lice; pustite desnu ruku da padne pored desne butine, a levu ruku savijte prema levom kuku. Vaša leva peta bi trebalo da bude pored prstiju desnog stopala, a prsti desnog stopala treba da stoje u liniji sa kolenom i usmereni prema protivniku. Držeći mač u pravcu kuke za kanije , morate zauzeti položaj iz kojeg možete izvući oružje.

 

Usmerite pogled ka protivniku, savijte desnu ruku i podignite je do visine ramena. Privucite šaku do drške mača, uhvatite dršku čvrsto i stabilno, i usmerivši dlan šake  prema kaišu izvucite mač tako da ruku podignete u liniju sa levim ramenom, a zatim hitro napravite polukrug iznad glave, tako da postavite vrh mača u liniju sa protivnikom. Vrh ne sme stajati iznad protivnikovog lica ili niže od njegovog poslednjeg rebra. Držeći ruku ispruženu tako da lakat i zglob ne budu kruti, pokazujući tako vrh mača, podignite levu ruku polukružno, do visine vašeg uha i levo rame sklonite skroz u stranu, tako da celo telo stoji u profilu. Instrukcijama za ovu poziciju nećemo se detaljnije baviti.
 

Domeniko-Anđelo---Mačevanje-Prikaz-01.jp

PRIKAZ I

POČETNA POZICIJA ZA IZVLAČENJE MAČA

GARD POZICIJA U KVARTI

06
PRIKAZ II

Da bi ste se postavili u ovu poziciju, levo koleno mora biti savijeno i oko dve stope udaljeno iza desnog. Leva peta je u istoj liniji sa desnom petom, a vrh noge formira prav ugao sa kolenom. Vodite računa da savijanje leve strane bude takvo da ne utiče na stabilnost celog tela. Da biste bili stabilniji, savijte malo desno koleno, ali ne previše da se telo ne bi nagnulo napred. Ukoliko ga ne savijete, noga će biti kruta i nepokretna, pa samim tim nećete imati dovoljno snage i elastičnosti za ispad , niti fleksibilnost za kretanje napred ili nazad.


Gard u kvarti je najkorisnija, a istovremeno i najelegantnija pozicija u mačevanju. U ovoj veštini postoji pet pozicija zgloba, ofanzivnih i defanzivnih, a to su: prima (Prime), sekonda (Seconde), kvarta (Carte), terca (Tierce) i kvinta (Qiente). Prve dve gard pozicije sa kojima ćemo početi učenje su kvarta i terca, iz kojih još proizilaze napadi iz kvarte preko ruke, donje (niske) kvarte i flankonada .


U mačevanju postoje tri otvaranja, tj. prolaza za napad – unutrašnje otvaranje, spoljašnje otvaranje i donje pozicije oba otvaranja.


Unutrašnje otvranje se odnosi na ceo grudni koš, od levog do desnog ramena.

 

Spoljašnje otvaranje podrazumeva sve bodove iznad zgloba sa spoljne strane mača.

 

Donja otvaranja uključuju sve napade ispod zgloba, od pazuha do kuka, spolja i iznutra.

 

U kvart poziciji, koja se nalazi sa unutrašnje strane, dlan je okrenut na gore, a unutrašnja oštrica mača je blago iznad spoljne oštrice .

 

Terca je položaj iz kojeg se napada sa spoljne strane protivnikovog mača, sa dlanom okrenutim na dole, a obe oštrice mača su na istoj visini.

 

Prima je bod sa unutrašnje strane mača, sa dlanom okrenutim na dole i oštricama mača na istoj visini.

 

Kvart bod preko ruke se izvodi sa dlanom okrenutim na gore i sa obe oštrice sečiva na istoj visini.

 

Bod u donjoj (niskoj) kvarti se izvodi ispod protivnikovog zgloba sa oštricama koje su okrenute isto kao u kvarti sa unutrašnje strane mača.

 

Bod u sekondi se izvodi ispod protivnikovog zgloba, sa dlanom okrenutim na dole, i oštricama mača na istoj visini.

 

Bod u kvinti se mora izvesti, sa dlanom okrenutim na gore, sa vrhom mača uperenim ka spoljnoj strani protivnikovog zgloba i lakta i oštricama mača na istoj visini.


Flankonada se izvodi iz unutrašnje pozicije ka spoljnoj strani protivnikovog oružja, vezivanjem njegovog oružja kako bismo preneli svoje oružje ispod njegovog lakta ka telu, sa dlanom okrenutim na gore.
.

Domeniko-Anđelo---Mačevanje-Prikaz-02.jp

PRIKAZ II

GARD POZICIJA U KVARTI

KAKO UĆI U DISTANCU I IZAĆI IZ NJE

07

Kako biste se vratili u prethodnu gard poziciju, izuzetno je važno znati šta se podrazumeva pod pojmom distanca.

 

Ulaženje u distancu podrazumeva prilaženje protivniku kada je on na prevelikoj udaljenosti od vrha vašeg mača. Izlaženje iz distance podrazumeva povlačenje kada je vrh protivnikovog mača preblizu.

Da biste ušli u distancu sa protivnikom, bez promene gard pozicije, morate podići desno stopalo i preneti ga za jednu stopu napred, tako da stopalo ostane u liniji sa levom petom, blago savijajući koleno. Pošto ste spustili desno stopalo morate i levo stopalo pomeriti unapred na isti način i za isto rastojanje, držeći levu nogu savijenu zbog stabilnosti tela sa te strane.

Da biste izašli iz distance, morate prvo povući nazad levo stopalo, koje naravno treba da prati i desno stopalo, održavajući početni razmak od dve stope između peta (približna mera koja zavisi od vaše visine). Budite izuzetno oprezni da ne poremetite uspravni položaj tela i garda, jer ako protivnik poremeti položaj vaših nogu, vaše telo će izgubiti stabilnost, a zglob neće biti u dobrom položaju za izvođenje akcije što bi vam donelo prednost ukoliko se ukaže prilika za napad.

Takođe, postoji i prilaženje dvokorakom, kada se levo stopalo privuče do prstiju desnog stopala; i obrnuto, prilikom povlačenja kada se desno stopalo privuče  do pete levog stopala. Takođe možete skočiti oko dve stope unazad. Iako se ovaj način povlačenja često koristi, ja vam ga ne bih preporučio, osim ako se ne nalazite na izuzetno ravnom terenu.


.

GARD POZICIJA U TERCI

08
PRIKAZ III

Da biste se postavili u tercu (kao što je prethodno pomenuto), vaš dlan mora biti okrenut na dole, hvatajući  protivnikovo oružje kontaktom sečiva. Kontakt morate ostvariti prebacujući vrh iz unutrašnje na spoljnu stranu promenom pozicije zgloba. Kada je vaš zglob u kvart poziciji sa unutrašnje strane protivnikovog sečiva, neophodno je da pokretom iz zgloba oborite vrh vašeg mača blizu protivnikovog sečiva okrećući dlan na dole, što je zapravo degaže iz kvarte u tercu.

Ukoliko se nalazite u terci, isto kao u prethodnoj akciji morate oboriti vrh vašeg mača okrećući zglob što bliže protivnikovom oružju sa dlanom na gore. Ovo se naziva degaže iz terce u kvartu.


Potrebno je često izvoditi degaže na ovaj način, u stabilnom stavu, sve dok se vaš protivnik ne povuče i u tom trenutku, dok obilazite njegovo sečivo krećući se unapred, morate uhvatiti  njegovo oružje vrhom mača u liniji sa njegovim telom i uvek stabilni u svom gardu.


Nakon što ste na jedan od ovih načina obišli protivnikovo oružje i istovremeno prišli protivniku, neophodno je da se povučete. Svaki put kada protivnik obiđe vaše oružje, okrenite zglob na stranu sa koje ste uhvaćeni. Ovo će vas naučiti da izvodite parade  koje se rade samo iz zgloba šake. Uvek je neophodno suprotstaviti se protivnikovom oružju na pravi način kako biste zatvorili stranu koju napada, vodeći računa da pri tome ne otvorite drugu stranu ili donje delove tela.

Domeniko-Anđelo---Mačevanje-Prikaz-02.jp

PRIKAZ III

GARD POZICIJA U TERCI

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE
PO IMENU KVARTA I BOD SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU BOD IZ KVARTE

09
PRIKAZ IV

Za pravilno izvođenje ovog boda potrebno je u isto vreme napraviti tri pokreta zglobom, a to su: okretanje zgloba šake i dlana na gore, podizanje zgloba i izvođenje opozicije . Tokom izvođenja ovih pokreta ruka bi trebalo da se ispruži, zglob podigne iznad glave, a vrh spusti u visinu protivnikovih grudi. Dok ste u ovoj poziciji izbacite zglob napred i istog trenutka zakoračite ili se pružite u ispad oko dve stope ispred svoje garde. Leva peta i koleno treba da budu upravni na liniju napada, vrh desnog stopala u liniji sa kolenom, a desna peta u liniji sa levom; levo stopalo treba da ostane ukopano u mestu tj. da se ne pomere ni peta ni prsti. Kada pružite ruku napred sa namerom za bod, vodite računa da stopalo u isto vreme prati ovaj pokret; telo treba da bude uspravno, leva noga opružena, a leva ruka pružena u liniji sa levom butinom na razdaljini od oko jedne stope od nje, otvorene šake, dlana okrenutog na dole i sastavljenih prstiju.

 

Desna ruka treba da bude u ovakvoj poziciji pri svakom izvođenju boda u kvarti. Šaka ili zglob treba da krenu prvi, a vrh mača treba da pogodi telo pre nego što stopalo dotakne zemlju. Da bi se ovaj bod usavršio, ostatak tela bi trebalo da prati hitro kretanje ruke. Iako se možda čini da se pri pravilno izvedenom bodu svi pokreti dešavaju istovremeno, pomeranje vrha oružja uvek ima prednost u izvođenju.


Obratite pažnju da vam telo bude stabilno, glava uspravna, leva strana od kuka okrenuta na unutra, rame opušteno, zglob u opoziciji sa protivnikovim mačem, a jabuka mača u liniji sa levim okom kako bi se sprečio kontrabod sa protivnikove unutrašnje strane, koji bi se bez opozicije sigurno i dogodio.


Izvođenje boda odmah mora pratiti povratak u gard, uz držanje mača u liniji sa protivnikovim telom. Ovaj bod je potrebno neprestano uvežbavati, obzirom da je on najosnovniji i najblistaviji potez koji se izvodi u mačevanju.

Domeniko-Anđelo---Mačevanje-Prikaz-04.jp

PRIKAZ IV

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE
PO IMENU KVARTA I BOD SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU BOD IZ KVARTE

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD U TERCI

10
PRIKAZ V

Da biste izveli ovaj bod, zglob mora biti okrenut sa dlanom na dole i na istoj visini kao za bod iz kvarte. Glava mora biti pokrivena opozicijom zgloba, ali ne u liniji sa licem. Unutrašnja strana ruke je u liniji sa desnom slepoočnicom, dok leva ruka pada oko jedne stop od leve butine sa dlanom okrenutim na dole. Uvek kada pružate desnu ruku sa dlanom okrenutim na dole, povedite računa da leva ruka mora biti isto okrenuta sa dlanom na dole i na istom odstojanju od butine kao u kvarti.


Mnogi mačevaoci, dok izvode ovaj bod, drže zglob u liniji sa ramenom saginjući glavu kako bi se pokrili u slučaju kontraboda. Ovo isto važi i za bod iz kvarte, kada naginju glavu ka desnom ramenu. Ovo ne samo da ometa borbu vrhovima oružja, već onemogućava da se jasno vidi i da se brzom paradom zaustavi protivnikova riposta.


Zato što im je glava u stalnom pokretu traženja zaklona i ne znajući da se isključivo zglobom postiže opozicija, takvi mačevaoci gube ravnotežu, a sa nestabilnim telom nanošenje boda biva kruto i nespretno kao i sam povratak u gard.  Na ovaj način, naginjući telo napred, oni postaju izloženi vrhu protivnikovog mača.

Domeniko-Anđelo---Mačevanje-Prikaz-05.jp

PRIKAZ V

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD U TERCI

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA ISTE STRANE SA ZGLOBOM OKRENUTIM U KVARTU, PO IMENU KVARTA PREKO RUKE

11
PRIKAZ VI

Ovaj bod se izvodi sa spoljne strane protivnikovog mača, sa dlanom okrenutim na gore kao u kvarti, ali u terca liniji napada, postvaljanjem vrha na telo protivnika. Zglob treba postaviti ravno, ni nagnut ka spolja, ni ka unutra, već podignut tako da zajedno sa jabukom bude u liniji sa desnim okom. Palac, dlan i ravna strana sečiva treba da budu u istoj ravni, a ostali delovi tela u istoj poziciji kao za bod iz kvarte.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-06.j

PRIKAZ VI

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA ISTE STRANE SA ZGLOBOM OKRENUTIM U KVARTU, PO IMENU KVARTA PREKO RUKE

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA SPOLJNE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU SEKONDA

12
PRIKAZ VII

Ovaj bod se ne razlikuje od boda iz terce, ali zato što se izvodi duž lakta ispod protivnikovog zgloba, protivnikov mač se mora uhvatiti u terci tako što se vrh obara sa zglobom u terci i usmerava između protivnikovog pazuha i desne strane grudi. U ovoj poziciji telo mora biti nagnuto napred kako je objašnjeno i u prethodnim prikazima.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-07.j

PRIKAZ VII

GARD POZICIJA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA SPOLJNE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU SEKONDA

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVARTA, I BOD ISPOD ZGLOBA SA ISTE STRANE, PO IMENU DONJA KVARTA

13
PRIKAZ VIII

        Kako biste pravilno izveli ovaj bod, morate uhvatiti protivnikov mač u kvarti spuštajući vrh vašeg mača ispod protivnikovog zgloba u liniji sa njegovim laktom. Tokom izvođenja boda nije dovoljno namestiti vrh na protivnikov bok, već usmeriti liniju napada za stopu prema protivnikovoj spoljnoj strani, bez okretanja stopala levo ili desno. Oformivši ugao iz zgloba sa sečivom, telo treba da je podjednako savijeno kao i za bod u sekondi, a šaka na podjednakoj visini kao za bod u kvarti. Na ovaj način izvešćete opoziciju koja će pokriti vaše lice i telo.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-08.j

PRIKAZ VIII

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVARTA, I BOD ISPOD ZGLOBA SA ISTE STRANE, PO IMENU DONJA KVARTA

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVARTA I BOD NA SPOLJNI BOK PO IMENU FLANKONADA

14
PRIKAZ IX

         Kako biste pravilno izveli ovaj bod, potrebno je da protivnikov mač uhvatite u kvarti, vrhom usmerenim na njegov bok i vezujući protivnikov mač, odvedete ga iza njegovog zgloba, a ispod lakta. U ovoj operaciji morate vezati protivnikov fibl i dok održavate kontakt sa sečivom, izvesti bod u bok sa vrhom ispod njegovog lakta, sa dlanom okrenutim na gore, formirajući ugao od zgloba do vrha mača.  
 

         Tokom izvođenja boda, obratite pažnju da vaša leva šaka bude otvorena i da padne ispod desne, kako bi takođe formirala ugao između levog lakta i zgloba i na ovaj način zaustavila bod iz parade, što bi se moglo dogoditi ukoliko bi protivnik okrenuo svoj zglob u tercu, te okrećući oštricu svog mača usmerio vrh ka vama. Ovu opoziciju ću objasniti u defanzivnom delu ove parade.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-09.j

PRIKAZ IX

GARD POZICIJA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVARTA I BOD NA SPOLJNI BOK PO IMENU FLANKONADA

POZDRAV U MAČEVANJU OBIČNO KORIŠĆEN U SVIM AKADEMIJAMA, MEĐU GOSPODOM, PRE DUELA ILI SLOBODNE BORBE

15

Pozdravom u mačevanju se iskazuje uljudno ponašanje prema posmatračima i poštovanje između boraca koji će mačevati. Uobičajeno je da se pozdrav izvede pre početka borbe. Otmeno ponašanje i gracioznost su apsolutno neophodni kako bi se pozdrav izveo.

PRVA POZICIJA POZDRAVA

16
PRIKAZ X

Postavite se u gard poziciju u terci i ostvarujući kontakt sa fiblom protivnikovog sečiva, izvedite tri udarca stopalom o pod. Ovo su takozvani napadi, od kojih se dva izvode petom, a treći ravno čitavim stopalom.


Graciozno pomerite levu ruku do šešira, bez pomeranja glave, koja bi trebalo da bude okrenuta prema protivniku. Nakon što ste skinuli šešir, morate slediti preostala pravila.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-10.j

PRIKAZ X

PRVA POZICIJA POZDRAVA

DRUGA POZICIJA POZDRAVA

17
PRIKAZ XI

Postavite desno stopalo iza levog na udaljenost od oko jedne stope. Držite kolena i telo uspravno, a glavu uzdignutu visoko. U isto vreme ispružite desnu ruku i okrenite zglob u kvartu, podignite zglob do visine glave što više na desno, držeći vrh blago naniže. Kada prođete desnim stopalom iza levog, spustite i ispružite levu ruku, držeći šešir tako da šuplji deo gleda naviše na oko dve stope od vaše butine.

Prikaz-XI---XII---11---12.jpg

PRIKAZ XI

DRUGA POZICIJA POZDRAVA

PRIKAZ XII

TREĆA POZICIJA POZDRAVA

TREĆA POZICIJA POZDRAVA

18
PRIKAZ XII

Kad ste izveli pozdrav na desno, povedite računa da zglob prebacite na levo, savijajući lakat i držeći vrh vašeg mača u liniji prema protivnikovom desnom ramenu. Svi ostali delovi tela treba da  budu u istom položaju kao što je prethodno objašnjeno.

ČETVRTA POZICIJA POZDRAVA

19
PRIKAZ XIII

Kada izvedete pozdrav  na levo, graciozno okrenite zglob u tercu, držeći ruku i vrh mača u liniji ka protivniku i istovremeno stanite u gard tako što ćete prebaciti levu nogu na dve stope udaljenosti od desne noge i savijajući levu ruku, prefinjeno i lagano stavite šešir, a ruku namestite u gard poziciju.

Prikaz-XIII---XIV---13---14.jpg

PRIKAZ XIII

ČETVRTA POZICIJA POZDRAVA

PRIKAZ XIV

PETA POZICIJA POZDRAVA

PETA POZICIJA POZDRAVA

20
PRIKAZ XIV

Sa gard pozicijom u terci, potrebno je ponoviti tri napada tj. udarca stopalom. Ispravljajući kolena, prebacite levo stopalo napred, usmereno ka spolja sa petom udaljenom oko dva inča od vrha desnog stopala. Ispravljajući obe ruke, šake okrenite u kvartu. Leva ruka treba da bude na oko dve stope od levog kuka, desna ruka u liniji sa desnim okom, a vrh vašeg mača u liniji prema protivniku.

 

Poslednjim pokretima pozdravljamo protivnika.


Nakon poslednje figure, potrebno je vratiti se u gard sa položajem zgloba koji vam je po volji, bilo za napad ili za odbranu.


Ukoliko ste se našli preblizu svog protivnika nakon iskoraka levim stopalom napred, odmah vratite levo stopalo nazad i stanite u gard kako biste izbegli neprijatno iznenađenje i prvi primili bod, jer je verovatno protivnik već u odrambenom stavu, pošto je dopušteno da bilo koja od strana krene u napad čim je svako u svom gardu.


Na prikazima figura (objašnjenih u knjizi), u svim prikazanim položajima u rukama se nalaze floreti da bi se mladi mačevaoci naučili kako da usmere vrhove oružja u pravom smeru.


U umetnosti mačevanja mnogo toga zavisi od brzine zapažanja, pokretljivosti zgloba šake, stabilnosti u paradi i održavanju čvrstine u kretanju tela pri izvođenju boda.


U paradama neka vam telo bude skroz oslonjeno na levi kuk i nogu i bude u potpunosti fleksibilno; ne sme se srljati, niti oklevati, već čvrsto stajati na nogama; takođe treba biti svestan distance pri svakom pokretu. Međutim, ništa se od ovoga ne može usavršiti bez vežbi kroz lekcije i bez bodova iz terce i kvarte, za koje ću u nastavku dati objašnjenje kao i pravilan način izvođenja.
 

METODE I EFIKASNA SREDSTVA KAKO ODRŽATI MAČEVAOCA AKTIVNIM I STABILNIM NA NOGAMA I PRIKAZ KAKO SE VRATITI U STAV NAKON IZVEDENOG BODA,
BILO IZ KVARTE ILI TERCE

21

Nije dovoljno samo uvežbati da bodove izvodite brzo i hitro, već i da ih zadajete sa spretnim obilaženjem i sklanjanjem protivnikovog oružja, a pokreti treba da izgledaju kao da vam je čitavo telo opruga.
 

Veoma je važno da se nakon izvedenog boda jednako brzo vratite u stav, kako biste bili u mogućnosti da izvedete paradu u slučaju kontranapada ili riposte.
 

U tu svrhu, čim je učenik u stanju da izvodi bodove sa stabilnošću u telu i nogama, umesto da se vrati u svoj normalan gard, on mora vežbati da svoje desno stopalo vraća ulevo, i takođe svoje levo stopalo udesno. Da bi učenik ovo izveo kako treba, potrebna mu je pomoć učitelja, sve dok ne bude u mogućnosti da pokret izvede samostalno. 
 

Bod u kvarti bi trebalo izvoditi bez podplastrona , a umesto da se vratite u svoj normalni gard, prebacite vrh svog desnog stopala do pete levog stopala i zadržite telo uspravno, zajedno sa glavom, a kolena ispružena. Ove pokrete je potrebno izvesti sa velikom okretnošću i lakoćom. Videćete da ovaj opis odgovara petoj poziciji pozdrava na prikazu XV.


Drugi pokret je najkomplikovaniji. Umesto da se vratite u gard, nakon što ste izveli bod u terci, morate prebaciti vrh levog stopala ispred desnog stopala, petu levog stopala do prstiju desnog stopala. Ovo se mora izvesti sa lakoćom kako biste se momentalno vratili na noge, a ovo će vam omogućiti da se vratite u gard, tako što ćete prebaciti svoje desno stopalo napred ili levo stopalo nazad. Obratite pažnju da u svakom od ovih prethodnih pokreta pomerate samo jednu nogu. 
 

Kako bi pomogao svom učeniku dok je u ispadu, učitelj mačevanja treba da pridrži svojom levom rukom podignutu učenikovu desnu ruku, dok ga ne postavi u stabilan položaj tela i nogu. Ovo će mu omogućiti lak i brz povratak u gard i zaustaviti ga u iskoraku koji bi svakako mogao napraviti. O ovome ću kasnije dati objašnjenje.
 

Dok učenik dobija lekciju, veoma je važno da učitelj bude pažljiv i često se povuče nazad sa plastronom dok učenik izvodi bod; pošto će se pokazati opasno ukoliko učenik svaki put pogodi i nađe potporu za svoj zglob i floret na plastronu, jer će na taj način učenik zapostaviti držanje glave i tela i umesto da usmeri vrh mača u odgovarajuću liniju prema telu svog protivnika, njegov zglob, a posledično i vrh njegovog mača će biti usmeren, bez ikakvog pravila, u donji deo tela i prirodno će pasti još niže. Najveća neprijatnost će biti to što neće moći da se vrati u svoj gard, niti da parira u slučaju riposte, niti da izvede ripostu. U suprotnom, ako učitelj često vara učenika, tako što izmiče plastron u trenutku dok on bode i očekuje da će naći potporu i odmor za svoj floret, olakšaće mu da izvede bod  i vrati se u defanzivnu poziciju, jer će ga navesti da svoj zglob i telo drži u odgovarajućoj liniji, bez tuđeg oslonca. Takođe, ovo će mu na pravi način omogućiti da vrh mača postavi u odgovarajuću liniju i smer. 
 

Direktan bod, koji sam spomenuo ranije, a koji je neophodno izvesti u jednakom vremenskom intervalu, ne mora se izvesti sa sečivom direktno u telo, već takođe može i sa udarcem po maču , lažnim napadom stopala, sa glisandom  tj. klizanjem po sečivu, jednostavnim degažeom ili degažeom sa lažnim napadom stopala u isto vreme.
 

Udarac na protivnikov mač se izvodi tako što uhvatite njegovo oružje iz terce, kvarte, ili kvarte preko ruke, zatim oslobodite protivnikovo sečivo oko četiri inča i udarite ga brzo i odsečno i izvedite bod sigurno, pravo u telo.
 

Lažni napad stopalom se izvodi tako što podignemo prednje stopalo oko dva inča od zemlje, brzo ga vratitimo na zemlju i izvedemo bod direktno u telo.
 

Klizanje po sečivu ili glisando se izvodi sigurnim hvatanjem protivnikovog mača, savijanjem lakta i podizanjem vrha tako da pronađete fibl njegovog sečiva. Pomerajući zglob oko stopu napred, sklonite protivnikov vrh sa pritiskom na njegovo sečivo i stabilno ubodite pravo u njegovo telo. 


Prosti degaže kada ste u kontaktu u terci ili kvarti se izvodi prebacivanjem sečiva na suprotnu stranu bez kontakta i bodom pravo u telo.

 

Degaže sa lažnim napadom stopala se izvodi brzo. Istog trenutka kada obiđete protivnikovo sečivo, morate ga i uhvatiti, izvesti napad i ubosti pravo u telo. 

 

Primetićete da ova tri različita pokreta tj. obilaženje, napad i bod morate izvesti brzo kao da brojite jedan - dva.

O PROSTIM PARADAMA

22

Svaki bod ima svoju paradu, i svaka parada ima svoju ripostu. Da biste postali dobar mačevalac, nije dovoljno stajati graciozno u gardu, niti izvoditi brze i precizne bodove. Glavni cilj jeste da budete dobro obučeni u odbrani i da umete da odbranite sve bodove koje će uputiti prema vama.


Kada budete ovladali odbrambenim tehnikama, bićete brzo u mogućnosti da izmorite svog protivnika, a na taj način ćete često i pronaći otvaranje za izvođenje boda. Potrebno je puno vežbati da biste svoje parade izvodili sigurno i blizu linije napada, držeći svoj mač sa lakoćom, od drške do vrha sečiva.


Telo treba da bude u profilu ili veoma izvijeno na levu stranu, a zglob i lakat bi trebalo da budu glavni akteri u izvođenju parade.

PARADA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVART PARADA I BOD U KVARTI

23
PRIKAZ XV

Kvart parada sa unutrašnje strane sečiva se izvodi prostim udarcem unutrašnjom oštricom forte sečiva na protivnikovo oružje. Zabacite svoje telo unazad u pravoj liniji sa protivnikovim, a vaša opozicija prema njegovom sečivu treba da bude oko četiri inča ulevo. Vaša ruka je blago savijena i u trenutku kada ste izveli paradu, usmerite svoj vrh u liniji sa njegovim grudima kako biste omogućili sebi izvođenje brze riposte.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-15.j

PRIKAZ XV

PARADA SA UNUTRAŠNJE STRANE PO IMENU KVART PARADA I BOD U KVARTI

PARADA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA SPOLJNE STRANE, PO IMENU BOD IZ TERCE

24
PRIKAZ XVI

Ovaj bod sa spoljne strane, po imenu bod iz terce, se brani unutrašnjom oštricom sečiva, okretanjem zgloba spolja sa ispruženom rukom i opozicijom na sečivo iz zgloba. Bez napuštanja prave linije, morate spustiti svoj vrh prema protivnikovom telu, kako biste omogućili ripostu sa iste strane.
 

Takođe, ovaj bod možete odbraniti savijajući ruku, postavljajući zglob u opoziciju i usmeravajući vrh prema protivnikovom desnom ramenu. Na ovaj način ćete biti u mogućnosti da uzvratite bodom ispod njegovog zgloba tj. bodom u sekondi.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-16.j

PRIKAZ XVI

PARADA SA SPOLJNE STRANE PO IMENU TERCA I BOD SA SPOLJNE STRANE, PO IMENU BOD IZ TERCE

PARADA SA SPOLJNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE, UOBIČAJENOG NAZIVA PERO PARADA, PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE PO IMENU BOD IZ KVARTE PREKO RUKE

25
PRIKAZ XVII

Da biste odbranili ovaj bod sa spoljne strane sečiva, morate napraviti opoziciju sa spoljnom oštricom i zglobom okrenutim u kvartu. Dlan okrenite na gore, zglob postavite u liniju sa desnim ramenom i sa ispruženom rukom suprotstavite se protivnikovom sečivu fortom vašeg mača.


Ovaj bod se takođe može odbraniti povlačenjem ruke, držeći zglob blago spolja, a vrh podignut. Pošto ste ovo izveli, morate proklizati po protivnikovom sečivu i pritisnuti od fibla ka forti sečiva. Tako ćete ne samo skloniti protivnikov vrh, već ćete imati i velike šanse da mu izbijete mač iz ruke.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-17.j

PRIKAZ XVII

PARADA SA SPOLjNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE, UOBIČAJENOG NAZIVA PERO PARADA, PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE SA DLANOM OKRENUTIM NA GORE PO IMENU BOD IZ KVARTE PREKO RUKE

PARADA SA SPOLJNE STRANE PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ SEKONDE

26
PRIKAZ XVIII

Ovaj bod morate braniti sa unutrašnjom oštricom sečiva. Podignite zglob u sekondu do visine svog desnog ramena sa vrhom stabilno usmerenim na dole od forte do fibla sečiva. Usmerite vrh između pazuha i desne strane grudi. Takođe, držite ruku ispruženom kako biste uklonili protivnikov vrh.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-18.j

PRIKAZ XVIII

PARADA SA SPOLjNE STRANE PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ SEKONDE

POLUKRUŽNA PARADA ILI PARADA PROTIV BODA SA UNUTRAŠNJE STRANE ISPOD ZGLOBA
PO IMENU DONJA KVARTA

27
PRIKAZ XIX

Polukruža parada se izvodi sa unutrašnje strane mača, odsečnim udarcem unutrašnjom oštricom sečiva na fibl protivnikovog mača. Vaš dlan mora biti okrenut na gore, vaša ruka pružena, zglob podignut do visine brade, a vrh usmeren na dole, ali u dobroj opoziciji vaše forte na fibl protivnikovog sečiva.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-19.j

PRIKAZ XIX

POLUKRUŽNA PARADA ILI PARADA PROTIV BODA SA UNUTRAŠNJE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU DONJA KVARTA

PARADA PROTIV VEZIVANJA MAČA SA UNUTRAŠNJE STRANE I BODA U BOK PO IMENU FLANKONADA PREUSMERAVANJEM SEČIVA MAČA NA SPOLJA PO IMENU KAVÉ I OBJAŠNJENJE JOŠ JEDNE PARADE OD ISTOG BODA VEZIVANJEM MAČA

28
PRIKAZ XX

Preusmeravanje sečiva sa unutrašnje ka spoljnoj strani, po imenu kavé , jeste parada u kojoj je potrebno izuzetnom brzinom okrenuti unutrašnju oštricu sečiva ka spolja, u istom  trenutku kada protivnik veže vaš fibl tako što usmeri svoj vrh na vaš bok, akcijom koja se zove flankonada. Potrebno je napraviti ugao od sopstvenog zgloba prema vrhu sa kojim ćete odbaciti protivnikov bod, a vrh vašeg mača postaviti u liniju prema protivniku. Ruku držite ispruženu i čvrsto postavite vaše sečivo, od forte do fibla.


Druga parada iz naslova, koja se još zove vezivanje sečiva, se izvodi u trenutku kada protivnik pokuša da ubode flankonadom. Kako biste ovo izveli, potrebno je da prepustite svoj vrh i dozvolite da vam fibl mača bude uhvaćen, što će vam omogućiti da vrhom prođete ispod protivnikovog zgloba, bez puštanja njegovog sečiva kako biste mačem izveli polukrug.  Hvatajući njegovo sečivo u kvarti, videćete da su oba mača i zglobovi u istom položaju kao kada je napad otpočeo, uz samo jednu razliku: zglobovi su malo niže nego u normalnom gardu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-20.j

PRIKAZ XX

PARADA PROTIV VEZIVANjA MAČA SA UNUTRAŠNJE STRANE I BODA U BOK PO IMENU FLANKONADA PREUSMERAVANJEM SEČIVA MAČA NA SPOLJA PO IMENU KAVÉ I OBJAŠNJENJE JOŠ JEDNE PARADE OD ISTOG BODA VEZIVANjEM MAČA

PARADA PO IMENU PRIMA IZVEDENA IZ RADNJI SA MAČEM ZA SEČENJE PO IMENU GARDA SVETOG ĐORĐA PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA SA SPOLJNE STRANE KOJI SE ZOVE SEKONDA

29
PRIKAZ XXI

Kako biste se odbranili prima paradom protiv boda ispod zgloba sa spoljne strane, po imenu bod u sekondi, u trenutku kada vaš protivnik krene u bod ispod zgloba morate prebaciti vaš vrh preko njegovog sečiva i spustiti ga do struka, održavajući svoj zglob u visini usta, sa dlanom okrenutim na dole, savijenog lakta, tela povučenog koliko god je to moguće i zadati nagli udarac po sečivu sa spoljnom oštricom. Pošto ste u toj situaciji bezbedni, možete iz predostrožnosti spustiti svoju levu ruku na isti način kako je ranije opisano kod flankonade ili se povući van linije napada.


Ova opozicija se izvodi u istom trenutku kada i vaša parada i jako blizu protivnikovog mača, kako biste izbegli njegov vrh, ukoliko želite da bod izvedete u pravoj liniji.


Povlačenje sa linije napada se izvodi u istom trenutku dok izvodite paradu na bod, tako što ćete pomeriti desno stopalo, ravno i ispravljeno, oko šest inča udesno, a levo stopalo oko jedne stope ka istoj liniji, što će vas još više udaljiti od centra i linije napada.


Po mom mišljenju, ovaj poslednji pokret je poželjniji u odnosu na opoziciju sa levom rukom; i kako se uvežbava u mnogim akademijama, a posebno u Italiji, smatrao sam prikladnim da dam objašnjenje za isti.


Pošto su oba vrha postavljena nisko i blizu, bolje je povući se sa linije napada i na taj način pronaći levu stranu protivnikovog tela izloženu i otvorenu. Ovo je razlog zbog kojeg radije biram ovaj drugi način od prvog.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-21.j

PRIKAZ XXI

PARADA PO IMENU PRIMA IZVEDENA IZ RADNjI SA MAČEM ZA SEČENjE PO IMENU GARDA SVETOG ĐORĐA PROTIV BODA ISPOD ZGLOBA SA SPOLjNE STRANE KOJI SE ZOVE SEKONDA

PARADA PO IMENU KVINTA SPUŠTENOG VRHA I PODIGNUTOG ZGLOBA PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ KVINTE

30
PRIKAZ XXII

Bod iz kvinte se radi izvođenjem finte na polukružnu paradu sa zglobom u kvarti. U trenutku dok protivnik izvodi polukružnu paradu ili paradu iz prime potrebno je izvesti degaže vrhom preko protivnikovog sečiva i zadati bod pravo u njegov bok.


Ovaj bod se brani držanjem zgloba u visokoj kvarti, spuštenog vrha i opozicijom na forti vaše spoljne oštrice sečiva, kako bismo sklonili protivnikov vrh. Sa dobro postavljenim vrhom i potpuno ispruženom rukom, telo se u potpunosti oslanja na levi kuk.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-22.j

PRIKAZ XXII

PARADA PO IMENU KVINTA SPUŠTENOG VRHA I PODIGNUTOG ZGLOBA PROTIV BODA SA SPOLJNE STRANE ISPOD ZGLOBA PO IMENU BOD IZ KVINTE

OBJAŠNJENJE RAZLIČITIH BODOVA KOJI SE MOGU ODBRANITI KORIŠĆENJEM SLEDEĆIH PARADA

31

Uopšteno govoreći, sve parade se izvode prilikom prilaženja, povlačenja ili u mestu.

Kvart paradom, držeći zglob nisko, branite napad iz donje kvarte ili iz sekonde.

         

Podizanjem zgloba parirate sva sečenja preko vrha sa unutrašnje strane mača i flankonadu.


Terca paradom branite bod iz kvarte preko ruke. Podizanjem zgloba branite sečenja preko ruke, kvarte preko ruke ili sečenja iz terce.


Pero paradom tj. odbranom spoljnom oštricom sečiva kada vam je zglob okrenut u kvarti u terca liniji napada, branite bod iz terce. Podizanjem zgloba branite sečenja preko vrha mača na istoj strani.


Paradom u sekondi branite sve niske bodove sa unutrašnje i spoljne strane kao što su bod u donjoj kvarti, sekonda i flankonada.
 

Polukružnom paradom branite bod u kvarti, bod u terci, bod u kvarti preko ruke i bod u sekondi.


Paradom u primi branite bod u kvarti, bod u donjoj kvarti i bod u sekondi.
 

Kvinta paradom branite bod u sekondi i flankonadu.
 

OPŠTA ZAPAŽANJA O PARADAMA

32

Dobro izvesti paradu je neophodno i korisno, kao što je opasno i fatalno ukoliko se ona izvede bez dobre procene, široko i nespretno.


Ako se parada izvede pravilno, to će sprečiti da budete pogođeni. Zbog svega ovoga morate nastojati da, kada branite mesto na koje ste napadnuti, ne ostavite otvaranje na suprotnoj strani jer bi to olakšalo vašem protivniku da ubaci bod. Iz tog razloga ne smete zastajkivati, niti se obazirati na to kakav potez protivnik izvodi, bio on sa telom, sa stopalom ili sa vrhom mača.


Nema nikakve sumnje da ste u velikoj prednosti ukoliko naterate svog protivnika da bude u defanzivnom položaju zato što će mu u tom trenutku biti onemogućeno da napadne. Na ovaj način ćete kroz otvaranja koja bi on zaboravio da pokrije ili nehotice ostavio, sigurno naći način za bod. Takođe, time što ste u stanju da osujetite njegove napade uskom paradom, ripostom ili povlačenjem, veoma je izvesno da ćete biti hitri, pa samim tim i bezbedni što je  u skladu sa pravilima mačevanja.

RIPOSTA ILI ODGOVOR NA NAPAD NAKON PARADE

33

Svaka parada ima svoju ripostu. Smatraće vas dobrim mačevaocem kada parade budete izvodili osmišljeno, a bodove uzvraćali hitro i precizno.


U mačevanju postoje dva načina da se uzvrati bod. Jedan način je dok protivnik izvodi bod, a drugi je dok se protivnik vraća u gard.


Prvi od gore navedenih je namenjen onima koji su izuzetno vešti u ovoj radnji, zato što ona zahteva najveću preciznost, brzu razmenu i odlučnu paradu, pošto protivnik treba da primi bod pre nego je izvršio svoj. Ovo se u mačevanju naziva riposta iz zgloba.


Drugi način se izvodi prilikom protivnikovog vraćanja u gard, odnosno pogađanjem pre nego što njegovo desno stopalo dotakne zemlju. Kako bi se dobro izveo, bod mora biti brz i odlučan.


Riposta, po imenu riposta iz zgloba, trebalo bi da pogodi protivnika u istom trenutku kada on krene u ispad. Ova riposta se mora izvesti najvećom mogućom brzinom.


Kako biste uspeli u ovoj nameri, morate biti stabilni na nogama i nakon izvođenja proste i nagle parade fortom vašeg mača potrebno je ispružiti ruku i nagnuti telo blago napred sa osloncem na desnoj nozi, dok vodite računa da vašim zglobom usmerite vrh prema protivnikovom telu, što možete videti u dvadeset četvrtom, dvadeset petom i dvadeset šestom prikazu.

RIPOSTA IZ KVARTE NAKON KVART PARADE

34
PRIKAZ XXIII

U istom trenutku kada protivnik krene u bod iz kvarte, potrebno je izvesti paradu fortom sečiva, odmah uzvratiti bod sa unutrašnje strane i podjednako brzo se vratiti u gard prema pravilima koja su već objašnjena.


Ukoliko bi protivnik u najmanjoj meri podigao svoj zglob pri povratku u stav, možete uzvratiti bodom u donjoj kvarti i vratiti se u gard sa zglobom u terci ili izvodeći polukružnu paradu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-23.j

PRIKAZ XXIII

RIPOSTA IZ KVARTE NAKON KVART PARADE

RIPOSTA U TERCI NAKON BODA IZ TERCE

35
PRIKAZ XXIV

U trenutku kada izvedete paradu na bod iz terce, sa ispruženom rukom i sa vrhom blago spuštenim ka protivnikovom telu, morate uzvratiti isto bodom iz terce samo sa zglobom blago nagnutim ka spolja. Budite pažljivi da vam šaka prva krene napred i sa dobrom opozicijom od fibla do forte sečiva. Vratite se u gard izvodeći prima paradu ili polukružnu paradu.


Takođe, nakon parade u terci, možete uzvratiti bodom iz sekonde i potom se vratiti u gard sa paradom u sekondi, polukružnom paradom ili paradom u terci.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-24.j

PRIKAZ XXIV

RIPOSTA U TERCI NAKON BODA IZ TERCE

RIPOSTA IZ SEKONDE NAKON PARADE NA BOD IZ KVARTE PREKO RUKE

36
PRIKAZ XXV

Nakon što ste izveli paradu na bod iz kvarte preko ruke, možete uzvratiti istim bodom, tako što ćete postaviti vaš zglob i dlan okrenute na gore, držati opoziciju spoljnom stranom sečiva i vrhom mača naglo izvesti bod u protivnikovo telo, a posle toga se povući izvodeći polukružnu paradu.


Ukoliko želite da uzvratite bodom iz sekonde istog trenutka kada ste odbranili bod iz kvarte preko ruke, potrebno je da oborite svoj vrh duž spoljne strane protivnikovog zgloba i lakta.


Ovu ripostu je lakše izvesti nego prethodnu. Tokom povlačenja možete izvesti polukružnu paradu, sekondu ili terca paradu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-25.j

PRIKAZ XXV

RIPOSTA IZ SEKONDE NAKON PARADE NA BOD IZ

KVARTE PREKO RUKE

RIPOSTA IZ KVINTE NAKON BODA IZ SEKONDE

37
PRIKAZ XXVI

Nakon što ste se odbranili od boda iz sekonde izvođenjem kvinta parade, potrebno je uzvratiti bod bez pomeranja zgloba. Ukoliko ste se odbranili paradom iz sekonde, ripostu morate vratiti u sekondi i povlačenje u stav obaviti brzo sa zglobom u sekondi, a protivnikov mač, nakon vraćanja u gard, vezati kontaktom u kvarti.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-26.j

PRIKAZ XXVI

RIPOSTA IZ KVINTE NAKON BODA IZ SEKONDE

RIPOSTA NA FLANKONADU OKRETANJEM OŠTRICE MAČA ZA ONE KOJI NISU NAPRAVILI OPOZICIJU LEVOM RUKOM

38
PRIKAZ XXVII

U trenutku kada protivnik izvodi bod flankonadom, potrebno je izvesti paradu tako što ćete podići i okrenuti zglob u tercu, a da ne izgubite kontakt sa protivnikovim sečivom. Formirajući ugao od zgloba prema vrhu, usmerite vrh sečiva stabilno prema protivnikovom telu. U ovoj riposti nemate priliku da izvedete bod pružanjem desne noge u ispad. Umesto toga morate nagnuti telo napred i levu nogu ispružiti unazad.
 

Ugao koji se formira okretanjem zgloba je sasvim dovoljan da odbijete i uzvratite bod. Kada ste završili ovu akciju, povucite se u gard izvodeći prima paradu ili polukružnu paradu.


Ukoliko flankonadu branite vezivanjem sečiva, kako sam ranije opisao, možete uzvratiti bod direktno iz kvarte. Ukoliko u povlačenju protivnik makar malo spusti vrh, bod možete uzvratiti flankonadom. Ako kojim slučajem protivnik podigne zglob ili vrh, morate uzvratiti donjom kvartom i povući se izvodeći polukružnu paradu i tako vezati protivnikovo sečivo. 
.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-27.j

PRIKAZ XXVII

RIPOSTA NA FLANKONADU OKRETANjEM OŠTRICE MAČA ZA ONE KOJI NISU NAPRAVILI OPOZICIJU LEVOM RUKOM

RIPOSTA IZ PRIMA PARADE U SEKONDU I BOD U DONJOJ KVARTI

39
PRIKAZ XXVIII

Istog trenutka kada ste paradom u primi odbranili bod iz sekonde ili donje kvarte, pomerajući se sa linije napada desnom nogom, kako je i opisano u ranijem prikazu, potrebno je uzvratiti sa bodom u primi, držeći zglob u liniji sa svojim levim ramenom. Na ovaj način ćete formirati opoziciju koja će pokriti vaše telo i lice, nakon čega se morate povući u istu poziciju u primi ili izvodeći polukružnu paradu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-28.j

PRIKAZ XXVIII

RIPOSTA IZ PRIMA PARADE U SEKONDU I BOD U DONjOJ KVARTI

PARADA SA KONTRADEGAŽEOM

40

Ova parada se izvodi u trenutku kada protivnik krene u bod, izvodeći degaže iz kvarte, ili terce ili kvarte preko ruke. Da biste ovu paradu izveli kako treba, neohodno je da u istom trenutku kada protivnik izvede degaže za napad i vi uradite degaže obilazeći sasvim blizu njegovo sečivo, i kako ste izveli paradu sa najvećom mogućom preciznošću i brzinom, stabilno postavite sečivo od forte do fibla.

ZAPAŽANJA O OVOJ PARADI

41

Protivnikov hitri zglob i pokretljiv vrh mogu lako zavarati poslednje opisani kontradegaže tj. ukoliko on nastavi sa degažeom koji je brži od vašeg, u tom slučaju, morate se preusmeriti na izvođenje kružne parade kojom ćete sigurno zaustaviti kretanje njegovog vrha.

POLUKRUŽNA PARADA

42

Ova parada je glavna odbranbena radnja kojom se ne pariraju samo bodovi, već ometaju sve finte koje se mogu izvesti. Da bi se izvela kako treba, potrebno je ispružiti ruku, zglob držati u liniji sa ramenom i dlana okrenutog na gore, a sa uskim i brzim pokretom zgloba vrhom napraviti krug sa desna na levo, dovoljno široko da se pokrije prostor od glave do kolena. Na ovaj način, ponavljajući kružne pokrete dok ne pronađete protivnikovo sečivo, izvešćete paradu.


Bez obzira što se ona može hitro ponoviti, ovu kružnu paradu i protivnikovo sečivo možete zaustaviti tako što ćete držati vaš zglob u visini ramena i spustiti vrh, kao u kvinta paradi, a tokom povlačenja pokupiti i vezati protivnikovo sečivo u kvarti.


Prethodno navedene parade je neophodno vežbati, od kontradegažea do kružne parade i od kružne parade do kontradegažea. Ove radnje možete vežbati sami sa mačem ili floretom. Njihovim uvežbavanjem ćete ojačati i razgibati zglob i neprimetno postati spremni da se sa lakoćom odbranite u svakoj prilici.

VEŽBE NAPADA BODOM I ODBRANA TERCE I KVARTE TAKOZVANOM METODOM BOD NA ZID

43

Vežba po imenu bod na zid nosi takav naziv zato što osoba koja izvodi paradu ne pomera ni telo, ni noge sa mesta, već parade izvodi samo iz zgloba. Kako biste ovu vežbu pravilno izveli, objasniću poziciju onoga koji se brani.


Da biste izveli paradu tokom vežbe bod na zid, morate se postaviti tako da levo stopalo ne može da se pomeri dalje unazad. Rame treba da bude izvijeno, a glava uzdignuta. Skinite šešir i napravite otvaranje desnom rukom tako što ćete vrh pomeriti udesno kako bi protivnik mogao da uđe u odgovarajuću distancu za ispad. Nakon što vratite šešir i prebacite ruku iza leđa, praveći otvaranje, bilo u terci ili kvarti, morate biti spremni za brzu paradu na sve protivnikove bodove.


Za vežbu bod na zid potrebno je da se uspravite na noge kao u prvom prikazu. Nameštajući se u gard, skinite šešir sa izrazom poštovanja. Izvedite suptilno bod u kvarti prema protivniku, nežno oslanjajući vaš vrh na njegove grudi kako biste odredili distancu. Nakon ovoga se postavite u gard i vratite šešir na glavu, izvodeći pozdrav sa dva pokreta zgloba u terci i kvarti, na uobičajen način.


Vežbom bod na zid učenik se navikava da bod izvodi brzo, a isto tako i paradu. Ovom vežbom se postižu preciznost i lakoća, kao i sticanje osećaja za distancu, a korisna je i zato što ćete se u mačevanju sretati sa protivnicima različite visine i težine.

NAČIN KAKO DA BRZO IZVEDETE BOD NA ZID

44

Postoje tri načina da izvedete vežbu bod na zid. Prvi način se izvodi vezivanjem forte protivnikovog sečiva, tako da vrh bude slobodan, morate sa lakoćom obići protivnikovo sečivo i ubosti pravo u telo, vezujući njegovo sečivo.
 

Drugi način je vezivanje protivnikovog sečiva našim vrhom. Sa savijenom rukom obiđite protivnikovo sečivo i ubodite pravo u telo. Ovaj bod se naziva bod od vrha do vrha.

 
Treći način se izvodi direktnim bodom sa unutrašnje ili spoljašnje strane protivnikovog tela. U ovoj vežbi napad se izvodi direktno bez vezivanja ili obilaženja protivnikovog sečiva.


Italijanski učitelji često primenjuju ovaj poslednji način, pošto se izvodi velikom brzinom, koristeći zglob na prvom mestu i u potpunosti opuštenog ramena.

VAŽNA PRAVILA TOKOM VEŽBE BOD NA ZID

45

Kada ste odmerili međusobni odnos ili distancu, kao u prethodnom primeru, ne smete rotirati levo stopalo, niti telo, niti praviti bilo kakav pokret ili eskivažu, već izvoditi samo bodove po pravilu, bilo sa unutrašnje ili spoljne strane sa obilaženjem ili bodom koji se izvodi pravo napred; a ako izvodite finte to mora biti na obostrani pristanak.

OBJAŠNJENJE ŠTA SU FINTE

46

Finta je prikaz boda na jednoj strani, sa završnicom na drugoj strani. Da biste ovo izveli, potrebno je voditi protivnikov zglob kako bi on zalutao i napravio otvaranje dovoljno veliko da zadate bod koji ste namerili. Vodite računa da ne otvorite sebe pri izvođenju finte, jer ćete u suprotnom, umesto da uspete u svojoj nameri, dati protivniku priliku sa velikim otvaranjem i izazvati ga da napravi direktan bod. Zbog toga, apsolutno je neophodno, tokom izvođenja degažea kako bi se napravila finta, izvesti opoziciju fortom sečiva i suptilno napraviti pokret svojim vrhom dovoljno blizu njegove forte, kako biste ga lakše pogodili.


Sve finte se mogu izvesti iz mirovanja ili prilikom kretanja. Možete ih izvesti odmah nakon lažnog napada stopalom, nakon udarca po oštrici, u trenutku kada protivnik pritiskom gura vašu oštricu ili na njegov degaže.  


Povedite računa dok izvodite fintu da vam zglob bude u visini ramena, a lakat blago savijen, tako da zglob bude pokretljiviji, a vrh lagan.


Ukoliko ste u kvarti, obiđite kvartom preko ruke blizu protivnikove forte sečiva, namestite vaš vrh nazad u kvart poziciju, ubodite pravo napred i vratite se u gard izvodeći kvart paradu ili polukružnu paradu.


Ukoliko ste sa kontaktom u kvarti preko ruke, morate izvesti degaže u kvartu i izvesti bod u kvarti preko ruke, a vratiti se u stav izvodeći terca paradu ili polukružnu paradu. Ako je napad odbranjen, potrebno je ponoviti fintu i ubosti sa unutrašnje strane mača.


Ukoliko ste sa kontaktom u terci, morate izvesti fintu ispod zgloba u sekondi, ubosti u terci i povući se u stav sa paradom u sekondi ili izvodeći polukružnu paradu.


Ukoliko ste sa kontaktom u terci, fintu takođe možete izvesti u kvarti, držeći vrh usmeren prema protivnikovom licu, ubosti u donjoj kvarti i vratiti se u stav izvodeći kružnu paradu.
Da biste izveli fintu na bilo koji protivnikov degaže, morate pritisnuti ili malo nasloniti svoje sečivo na njegovo, kako biste ga primorali da uradi degaže i u tom trenutku, brzo i precizno, izvedite fintu na njegov pokret i direktno ubodite pravo u njega.

ODBRANA ILI PARADA PROTIV SVAKE FINTE

47

Najbolja odbrana od finti je hvatanje protivnikovog sečiva izvođenjem kontradegažea ili kružne parade. Ukoliko pokušate da nađete sečivo prostom paradom, biće nemoguće pronaći ga, pošto protivnik može izvoditi finte u nedogled. Zbog toga, paradama morate odmah zaustaviti protivnikov vrh i naterati ga da promeni svoju nameru i ideju.

ZAPAŽANJA O FINTAMA I U KOJEM TRENUTKU SU DOBRE, A U KOJEM LOŠE

48

Postoje mačevaoci koji, kada izvode finte, prave velike pokrete svojim telom ili vrhovima mača ili silovitim lažnim napadom stopala, kako bi iznudili neočekivanu i naglu odbranu protivnika u nameri da iskoriste otvaranja koja bi on u takvoj situaciji stvorio. Svi ovi pokušaji su pogrešni i ne mogu uspeti osim kod plašljivih i nesigurnih u svom gardu. Međutim, protiv čoveka koji je vešt i smiren, koji drži svoj vrh blizu protivnikove linije i traži njegovo sečivo zglobom, prema pravilima mačevanja, svaki pokret koji se napravi fintom će se pokazati kao neefikasan.


Postoje drugi koji izvode finte približavajući svoj mač, a kada se pokuša izvesti parada, povlače i menjaju položaj vrha zbog čega promašuju bod. Ova tri pokreta su međusobno kontradiktorna i toliko spora te ako bi protivnik napao u trenutku kada se izvode, bio bi sigurno pogođen pre nego što završi fintu i svoju nameru.


Potrebno je, što je češće moguće, izvoditi finte sa odgovarajuće distance tako da omogućite svom bodu da bude brz.


Takođe, finte možete izvoditi i van distance, ali tako da ih nastavite u trenutku kada priđete na distancu, a promenite nameru ukoliko protivnik uspe da pronađe vaše sečivo.

Uvek se trudite da dobro pokrijete sebe u izvođenju ovih pokreta jer bi protivnik mogao krenuti u direktan bod u trenutku kada prilazite, ili bi mogao zaustaviti vašu fintu nekim drugim pokretom.


Ne treba očekivati da će uvek biti reakcije na vašu fintu jer na ovaj način biste lako bili prevareni, ali držeći sebe u gardu, znajući da protivnik ima snage za napad, bićete spremniji da se odbranite. Takođe, bićete mnogo sigurniji u uspeh vaše finte dok je protivnikov zglob u pokretu. U tom trenutku, iskoristite priliku da napravite fintu i protivnik će panično poleteti u odbranu, izvodeći je nepravilno i ne samo što će napraviti otvaranja za dalji napad, nego i sam neće moći da napadne. Kao rezultat toga, moći ćete da ga lakše i bezbednije ubodete.

POKRET NA SEČIVO U STANJU MIROVANJA KOJI SE ZOVE GLISANDO  I GLISANDO U KVARTI PREKO RUKE ZA BOD U KVARTI

49

Ukoliko ste u kvart kontaktu i branite se, ruka mora biti fleksibilna, telo izvijeno i u potpunosti oslonjeno na levi kuk. U ovom položaju potrebno je izvesti udarac na protivnikovo sečivo, sa namerom da iskrenete njegov zglob. Ukoliko protivnik uspe da vam veže sečivo, potrebno je da lako i brzo obiđete u kvartu preko ruke sa zglobom podignutim visoko i vrhom u liniji sa njegovim licem; a u trenutku kada protivnik zatvori sečivo, obiđite u kvartu i izvedite direktan bod. Nakon ovoga, ukoliko ne izvede ripostu, već samo gura vaše sečivo, možete produžiti u drugi bod tako što ćete okrenuti zglob u tercu i bez napuštanja kontakta sečivom se vratiti u stav sa njegovim mačem u kvarti.

GLISANDO IZ KVARTE,
KAKO BI SE IZVEO BOD U KVARTI PREKO RUKE

50

Ukoliko ste u terca kontaktu ili u kvarti preko ruke, morate obići sečivom u kvartu sa vrhom napred u pravcu protivnikovog tela. U istom trenutku izvedite lažni napad stopalom i kad vidite da protivnik vrši pritisak na vaše sečivo, brzo obiđite u kvartu preko ruke, izvedite ispad i ponovite napad u sekondi, vraćajući se u gard u terci ili izvodeći polukružnu paradu.

GLISANDO IZ TERCE KAKO BI SE IZVEO BOD IZ SEKONDE

51

Ukoliko ste u kvart kontaktu, nakon udarca po sečivu i poziva za napad, morate obići u tercu sa vrhom uperenim ka protivnikovom licu i u trenutku kada on oseti kontakt sečivom i izvede paradu bilo tercom ili zglobom okrenutim u kvartu preko ruke, morate oboriti svoj vrh ispod njegovog zgloba i izvesti bod u sekondi, povlačeći se u gard sa mačem u terci ili izvodeći polukružnu paradu.

GLISANDO IZ KVARTE KAKO BI SE IZVEO BOD U DONJOJ KVARTI

52

Ukoliko ste u kontaktu sa spoljne strane mača, morate se truditi da uklonite protivnikov zglob sa linije napada, udarcem forte vašeg sečiva po protivnikovom fiblu. Pošto izvedete obilaženje vrhom u kvartu, držite vrh u liniji sa protivnikovim licem, pružajući ruku, izvedite lažni napad stopalom, okrenite vrh ispod njegovog lakta i izvedite bod u donjoj kvarti, vratite odmah mač u tercu i ponovite bod. Nakon ove akcije, vratite se u gard izvodeći kružnu paradu.


Svaki pomenuti glisando je izveden bez prilaženja i povlačenja, a može se izvesti i tokom prilaženja, ukoliko vidite da se protivnik povlači na vaše udarce ili lažne napade stopalom.


Nakon što izvedete pomenute poteze, protivnik će želeti da izbegne vaš vrh tokom povlačenja. U tom slučaju potrebno je izvesti degaže, brzo prići i sprovesti u delo prethodno opisane operacije. Uvek vodite računa da svoj mač pravilno držite ispred sebe, a telo iza, kako vas protivnik ne bi iznenadio.

53

VEZIVANJE I UKRŠTANJE SEČIVA

Mali broj učitelja podučava ukrštanje sečiva. Ova operacija je neophodna, ne samo zato što možete skloniti protivnikovo sečivo iz zgloba prema njegovom kolenu, već zato što često možete izbaciti protivnikovo sečivo iz njegove ruke.


Ukoliko se protivnik namesti u distancu za napad sa pruženom rukom i vrhom, potrebno je da nagnete telo potpuno na levu stranu i vežete njegovo sečivo u kvarti, okrećući dlan malo više na gore nego što biste to uradili u normalnom gardu i postavljajući fortu svog sečiva na oko stopu razdaljine od protivnikovog fibla, vrha usmerenog nalevo. U ovoj poziciji morate da brzo okrenete zglob u tercu i potom, držeći čvrsto mač, odvedete svoj vrh preko protivnikove ruke, a da ne ispustite njegovo sečivo, zaustavite svoj mač od forte do vrha, držite šaku u visini ramena, a vrh niže u visini protivnikovog struka. Nakon što ste ovo uradili, pružite se u bod punom dužinom u terci i vratite se u stav izvodeći kružnu paradu.

DODATNI NAČIN DA UKRSTITE SEČIVO U KVARTI

54

Ukoliko protivnik izvede bod iz kvarte, potrebno je da se odbranite polukružnom paradom. Držite telo kao u prethodnom primeru oslonjeno na levi kuk i istog trenutka kada ste izveli paradu, spretno i jako okrenite zglob u tercu, nagnite vrh nalevo i završite pritiskajući njegov fibl fortom svoje oštrice u terci. 
 

Ukoliko izvedete ova ukrštanja mača brzo i precizno, gotovo da je nemoguće ne razoružati protivnika ili bar ne skloniti njegovo sečivo u stranu, tako da možete izvesti bod u terci kako sam i ranije opisao.

NAČIN DA IZBEGNETE UKRŠTANJA MAČA

55

Kako postoji odbrana za svaki bod, neophodno je da ih objasnim na najbolji mogući način. Potrebno je biti pažljiv, imati brz pogled i dobru procenu kako biste izbegli sve bodove.


Napravite prostor tako što ćete vrhom izvesti degaže u pravoj liniji u trenutku kada vaš protivnik pokuša da ukrsti vaše sečivo. Na ovaj način, pošto nije uspeo da pronađe vaše sečivo, izbegli ste njegovo ukrštanje. Ukoliko nije uspeo da pronađe sečivo, a poslednično ni otpor na svom sečivu, može se čak dogoditi da sam sebi izbaci mač iz ruke, ukoliko ostavi vrh mača na struku i ukoliko ga ne drži dovoljno čvrsto.

UDARAC NA BOD IZ TERCE
KAKO BISTE IZBILI PROTIVNIKOV MAČ

56

Ukoliko protivnik izvodi puni napad iz terce, potrebno je spretno izvesti degaže u kvarti sa telom oslonjenim na levi kuk i povući ruku blago nazad u odnosu na normalni gard sa vrhom podignutim visoko. Kada ste ovo uradili, potrebno je žustro udariti fortom sečiva po protivnikovom fiblu, pre nego što se on vrati u gard. Na ovaj način ćete otvoriti njegovu šaku i izbiti mu mač iz ruke.

JOŠ JEDAN NAČIN DA IZBIJETE MAČ IZ PROTIVNIKOVE RUKE

57

Ukoliko protivnik izvodi bod iz terce, morate odbraniti bod paradom u primi. Kada izvedete paradu, podignite svoj vrh lagano nalevo i sa kvartom ili unutrašnjom oštricom forte udarite žustro po fiblu protivnikovog oružja.

UDARAC NA MAČ IZ KVARTE PREKO RUKE

58

Ukoliko se protivnik postavi tako da mu je zglob okrenut u kvarti, sa ispruženom rukom i vrhom u istoj liniji, potrebno je izvesti usku fintu prema njegovoj forti. Ukoliko izvođenjem ove akcije ne pomerimo njegov vrh, potrebno je izvesti degaže u kvarti preko ruke sa povijenom rukom, vrhom podignutim gore i sa fortom žustro udariti na fibl njegovog sečiva. Istog trenutka ispružite ruku i izvedite bod stabilno i ravno u kvarti preko ruke. Ako protivnikov mač ne ispadne usled ovog udarca, bar će se dovoljno otvoriti da možete da zadate bod. Kada ste ovo uradili, vratite se hitro u gard izvodeći kružnu paradu.


Da biste izbegli ovaj udarac, istog trenutka kada izvedete bod, morate uhvatiti protivnikovo sečivo kružnom paradom, jer ovaj udarac na sečivo se izvodi samo protiv onih koji se nakon izvedenog boda u terci ili kvarti, sa ili bez uhvaćenog sečiva, ne vrate u gard ili kada drže ispruženu ruku sa vrhom mača direktno u liniji sa rukom, pri povratku u gard.  


Ukoliko protivnik pokuša da izvede udarac kada ste stabilno na nogama u gardu, morate izbeći njegov udarac, suptilno ga sprečiti da vam uhvati sečivo i u tom trenutku izvesti direktan bod napred.
 

SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U TERCU

59
PRIKAZ XXIX

Nakon boda izvedenog iz kvarte, ukoliko vaš protivnik uhvati paradu fiblom svog mača, u toku povlačenja morate povući ruku nazad držeći ispravljeno sečivo od forte do vrha i zaobići svojim vrhom preko protivnikovog vrha. Dok vam je zglob okrenut u tercu, odmah ga podignite i, ubacujući svoj vrh prema protivnikovom telu, izvedite kompletan bod u terci i povucite se u gard sa mačem na liniji napada. 


Ovo sečenje preko vrha mača se izvodi i nakon što ste uhvatili paradu na bod iz kvarte, ukoliko se protivnik plaši povlačenja na tu stranu i pritiska vaše sečivo tokom svog povlačenja, u tom slučaju potrebno je izvesti sečenje, hitro na spoljnu stranu, bilo sa tercom ili kvartom preko ruke.


Isto sečenje preko vrha možete izvesti u kvarti preko ruke, nakon što ste izveli bod iz kvarte, ukoliko protivnik pritiska vaše sečivo dok je u gardu.


Vodite računa da se sva ova sečenja preko vrha koriste samo u slučaju kada se protivnik brani delom mača od sredine prema vrhu tj. fiblom sečiva ili kada pritiska vaše sečivo van linije napada na isti način.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-29.j

PRIKAZ XXIX

SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U TERCU

SEČENJE PREKO VRHA IZ TERCE U KVARTU

60

Ukoliko ste u terca kontaktu, izvedite  lažni napad stopalom i izvedite skraćeni bod mačem. U trenutku kada protivnik izvodi paradu u terci, povucite ruku držeći vrh pravo, i presecite preko protivnikovog vrha u kvarti sa zglobom okrenutim u kvartu, spuštajući blago vrh, završite sa punim bodom u kvarti. Nakon izvedenog boda povucite se odmah u gard, u liniji sa protivnikovim mačem, sa zglobom u opoziciji i sa vrhom usmerenim prema njegovom telu.

SEČENJE PREKO VRHA VRHA IZ TERCE U KVARTU ZA BOD IZ KVARTE PREKO RUKE

61

Ukoliko ste u kontaktu sa spoljne strane sečiva, okrenite zglob u kvartu preko ruke, napadnite hitro lažnim napadom stopala i u trenutku kada se protivnik namesti za paradu, presecite preko vrha na unutrašnju stranu sa zglobom visoko u kvarti i vrhom okrenutim prema njegovom telu, kao da želite da ubodete sa te strane. Čim se njegovo sečivo približi vašem, lagano ga obiđite i, najpre nameštajući zglob sa dovoljnom opozicijom, završite punim bodom u kvarti preko ruke prema prethodno opisanim pravilima mačevanja. Nakon izvedenog boda, povucite se odmah u gard sa mačem ispred sebe i vrhom usmerenim prema protivniku.

JOŠ JEDNO SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U KVARTU PREKO RUKE ZA BOD U KVARTI

62

Ukoliko ste u stavu sa kontaktom u kvarti, izvedite lažni napad ka maču, kako biste naterali protivnika da izvede paradu, i u tom istom trenutku presecite preko tako da izgleda kao da izvodite bod u kvarti preko ruke, a potom bez oklevanja obiđite svojim vrhom ispod njegovog zgloba i držeći dobru opoziciju, ubodite u kvarti. Nakon izvedenog boda, povucite mač u kvartu, dok se oslanjate stabilno na levi kuk.

JOŠ JEDNO SEČENJE PREKO VRHA IZ KVARTE U TERCU KAKO BISTE IZVELI BOD U SEKONDI

63

Ukoliko ste u stavu sa kontaktom u kvarti, izvedite lažni napad stopalom, presecite preko vrha iz kvarte u tercu, okrećući zglob u tercu. Kako je vaš vrh prešao sa druge strane mača, spustite ga bez oklevanja ispod protivnikovog lakta i izvedite pun bod iz sekonde. Nakon izvedenog boda, povucite se odmah izvodeći paradu u terci ili polukružnu paradu.
Možete izvesti i duplo sečenje preko vrha, iz kvarte u kvartu preko ruke, i umesto zadavanja boda iz prve, presecite preko na spoljnu stranu: možete ponovo preseći preko i ubosti u kvarti.


Ovo se takođe može izvesti kada ste u kontaktu sa spoljne strane tako što se preseče preko na unutrašnju stranu i izvede ponovno presecanje na spolja, bilo u kvarti preko ruke ili u terci.


Lično, retko koristim ova dupla sečenja jer je obično sečenje poželjnije zbog brzine i zbog toga teže za odbranu. Uprkos tome, mislim da je neophodno svim mačevaocima da znaju za ovakve bodove u mačevanju.
 

O POLOŽAJU ZGLOBA U KVARTI PREKO RUKE NAKON BODA IZVEDENOG U TERCI

64

Ukoliko ste u kontaktu sa unutrašnje strane mača, potrebno je izvesti lažni napad stopalom i udarac po sečivu. Ako protivnik vrati sečivo prema vašem, spretno izvedite degaže na spoljnu stranu sa zglobom okrenutim u tercu i završite bod u terci. Pošto ste izveli bod, odmah se povucite u gard oko jedne stope i istog trenutka kada protivnik podigne stopalo unapred, morate iskoristiti trenutak i, okrećući zglob na njegovo sečivo sa dlanom okrenutim na gore, ubosti u kvarti preko ruke. Nakon što ste završili bod, povucite se u gard sa mačem u terci ili izvodeći polukružnu paradu.

ISKORAK NA MAČ U KVARTI PREKO RUKE

65
PRIKAZ XXX

Ukoliko ste sa kontaktom u terci, savijenog lakta i vrha postavljenog visoko, potrebno je izazvati ga lažnim napadom stopala i izvesti polubod na njegov mač. Ukoliko posle ovoga protivnik ne krene ka vašem maču, onda bez promene položaja vašeg desnog stopala, priđite levim stopalom tako da ono prođe pored desnog oko dve stope napred, vrha stopala okrenutog blago spolja i onda malo podignite petu desnog stopala i ispružite oba kolena i prebacite težinu tela na levu nogu. Kada iskoračite levom nogom napred, obratite pažnju da ste okrenuli zglob u poziciju kvarte preko ruke i sa ispruženom rukom ubodite stabilno u telo. Istog trenutka kada ste izveli bod, vratite se u gard u terci, povlačeći u isto vreme levu nogu, telo i ruku u prvu poziciju i potražite protivnikov mač kružnom paradom.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-30.j

PRIKAZ XXX

ISKORAK NA MAČ U KVARTI PREKO RUKE

ISKORAK U TERCI SA SPOLJNE STRANE MAČA

66

Ukoliko ste sa protivnikom u kvart kontaktu, udarite snažno fortom vašeg sečiva po protivnikovom sečivu i ako, nakon što mu sklonite sečivo, on izvede iznuđenu paradu,  suptilno izvedite degaže na njegovu spoljnu stranu sa zglobom podignutim u terci i vrhom uperenim u njegovo telo. U trenutku dok izvodite degaže, prebacite svoje levo stopalo oko dve stope ispred desnog, držeći kolena ispružena i telo naslonjeno na levu nogu. Nakon izvršenog boda, povucite se sa mačem u terci, bacajući svoje telo što dalje unazad u pravoj liniji sa protivnikom i oslonjeno na levu stranu.

67

ISKORAK U KVARTI NAKON FINTE U KVARTI PREKO RUKE

Ukoliko ste uhvaćeni u kvarti, morate izvesti lažni napad stopalom i suptilno izvesti degaže. Držeći zglob u kvarti preko ruke izvedite polubod tako što ćete desno stopalo pomeriti oko šest inča unapred sa zglobom podignutim visoko i vrhom mača postavljenim stabilno u liniji sa protivnikovim licem. U trenutku kada protivnik prisloni sečivo kako bi uhvatio paradu, potrebno je iznenaditi ga spretnim degažeom u kvarti i izvesti iskorak levim stopalom napred sa opozicijom mača na njegov mač držeći zglob visoko i vrh postavljen u liniji sa njegovim telom. Kada ste završili napad, povucite se i vežite njegov mač kružnom paradom.

ISKORAK U KVARTI PREKO RUKE NAKON FINTE U KVARTI

68

Ukoliko ste u kontaktu sa protivnikom sa spoljnje strane mača, morate izvesti polubod na protivnikovo sečivo kao i lažni napad stopalom. U trenutku kada ste osetili kontakt i pritisak na vašem sečivu, izvedite fintu na unutrašnju stranu mača, suptilno izvodeći degaže na spoljnu stranu. Istovremeno izvedite iskorak levim stopalom i ubodite u kvarti preko ruke u skladu sa pravilima koja su prethodno spomenuta.


Povedite računa da se svi iskoraci sa spoljne strane mača brane tako što zglob postavite visoko u tercu, a oni sa unutrašnje strane se brane izvođenjem parade iz prime ili držanjem zgloba visoko u kvarti. Zglob bi uvek trebalo da se nalazi u liniji sa licem.

IZBEGAVANJE ILI ESKIVAŽA PROPADANJEM LEVE NOGE UNAZAD U TRENUTKU KADA PROTIVNIK IZVODI ISKORAK SA SPOLJNE STRANE MAČA

69
PRIKAZ XXXI

Morate se dovoljno otvoriti sa spoljne strane, kako biste podstakli protivnika da izvede iskorak ili iz terce, ili iz kvarte preko ruke. Ne smete se pomeriti na njegov lažni napad stopalom ili polubod, koje može izvesti, već i dalje ostanite otvoreni sa spoljne strane, kako biste protivnika naveli da izvede svoj bod, i u trenutku kada on izvede iskorak levim stopalom, spustite vrh u sekondu sa zglobom u terci bez kontakta sa njegovim sečivom i pomerite nazad levo stopalo dok potpuno ne ispružite koleno. Desno stopalo ne mičite, već držite desno koleno savijeno kao u toku ispada, a telo spustite malo niže nego što biste u odnosu na bod iz sekonde. Desna ruka treba da bude potpuno ispružena, zglob uzdignut i naspram lica, a leva ruka upravno spuštena između dve butine, sa otvorenim dlanom okrenutim na dole. Ovaj položaj ruke će vam pomoći i omogućiti da održite telo uspravno u slučaju da vam levo stopalo sklizne nazad (što može dovesti do toga da izgubite centričnu poziciju tela). Kada ste završili sa ovom operacijom, povucite se u gard, a protivnikovo sečivo potražite kružnom paradom.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-31.j

PRIKAZ XXXI

IZBEGAVANJE ILI ESKIVAŽA PROPADANJEM LEVE NOGE UNAZAD U TRENUTKU KADA PROTIVNIK IZVODI ISKORAK SA SPOLJNE STRANE MAČA

HVATANJE PROTIVNIKOVOG ORUŽJA NAKON ISKORAKA SA SPOLJNE STRANE MAČA

70

Nakon što ste izveli iskorak,  bilo u terci ili kvarti preko ruke, ukoliko protivnik izvede paradu i pritisne vaše sečivo, potrebno je spretno i suptilno uhvatiti gardu njegovog mača levom rukom i istog trenutka iskoračiti desnim stopalom ispred levog sa petama u liniji, savijajući blago desno koleno i ispravljajući levo. U ovoj poziciji moći ćete da se suprotstavite njegovoj odbrani. Ukoliko protivnik uhvati vaše sečivo levom rukom, istog momenta uvucite svoju desnu ruku i namestite vrh na njegov stomak, držeći čvrsto gardu njegovog mača kako biste ga primorali da se preda.

KONTRADEGAŽE SA UNUTRAŠNJE STRANE MAČA U STANJU MIROVANJA

71

Ukoliko ste u kontaktu sa unutrašnje strane mača, potrebno je izvršiti blagi pritisak na protivnikovo sečivo kako biste ga naveli da izvede degaže i u trenutku njegovog obilaženja  kako bi vezao vaše sečivo, bilo iz terce ili iz kvarte, potrebno je iskoristiti taj pokret i pre nego što je uhvatio vaše sečivo izvesti kontradegaže i ubosti u kvarti sa dobrom opozicijom. Kada ste završili napad, povucite se istog trenutka u gard sa mačem u kvarti.

KONTRADEGAŽE SA SPOLJNE STRANE MAČA
U STANJU MIROVANJA

72

Priđite protivnikovom maču kontaktom sa spoljne strane i sa zglobom okrenutim u kvarti preko ruke, dok su vam  zglob i vrh u liniji sa ramenom, a ruka fleksibilna, napravite kontakt sečivom kako biste ga naveli da izvede degaže. U trenutku kada izvede degaže kako bi uhvatio vaš mač sa spoljne strane, suptilno izvedite kontradegaže pre nego što uspe da uhvati vaše sečivo i izvedite pun bod u kvarti preko ruke sa zglobom i mačem u opoziciji prema ranije objašnjenim pravilima. Kada ste izveli bod, povucite se brzo sa kontaktom na protivnikov mač i ponovite bod u sekondi.

73

ODBRANA NA KONTRADEGAŽE U STANJU MIROVANJA

Ukoliko protivnik pokuša da se odbrani izvođenjem kontradegažea na gore pomenuti bod, potrebno je bez traženja njegovog sečiva da odlučno izvedete još jednom degaže i sklonite njegovo sečivo, ubodete ravno vrhom u telo i povučete se vezivanjem njegovog mača kružnom paradom.

KONTRADEGAŽE U TEMPU I KONTRARIPOSTA NA RIPOSTU KADA PROTIVNIK PRILAZI

74

Morate se povući iz distance otprilike za jednu stopu, držeći u kontaktu protivnikovo sečivo. U trenutku kada protivnik krene napred, iskoristite priliku i, bez traženja njegovog sečiva, obiđite i ubodite pravo u njega. Ukoliko se protivnik odbrani kontradegažeom, potrebno je izvesti još jedan degaže bez kontakta sa njegovim sečivom i ubosti pravo u njega sa telom čvrsto postavljenim i sa zglobom u opoziciji kao prema prethodno objašnjenim pravilima. Kada ste izveli bod, povucite se u gard izvodeći kružnu paradu.

BOD U TEMPU PROTIV DONJIH FINTI

75

Ukoliko ste u distanci sa zglobom okrenutim u kvarti u visini ramena, vrhom sečiva postavljenim malo niže u odnosu na zglob i ako ste stabilni na nogama, ne smete se uplašiti, niti pomeriti na protivnikov pokret, bilo da je to lažni napad stopalom ili polubod. Ali budite spremni da iskoristite bilo koje otvaranje koje on napravi u trenutku dok spušta zglob i vrh pokušavajući da izvede donje finte. U tom trenutku, bez traženja njegovog oružja, ubodite ravno u kvarti sa zglobom u dobroj opoziciji i kao u ranije pomenutim pravilima. Nakon izvedenog boda, povucite se nazad u gard i pronađite njegovo sečivo kružnom paradom.


Ovaj bod se takođe izvodi i, pošto ste se povukli nazad oko jedne stope, pritom vodeći računa da pustite protivnikovo sečivo istog onog trenutka kada on podigne stopalo kako bi ušao u distancu, pa ukoliko je njegov zglob previše nisko i vidite da je dovoljno otvoren, izvedite bod pravo u njega, bez oklevanja i bez kontakta sečiva.


Ukoliko ipak otvori donje delove tela dok ulazi u distancu, morate da tempirate i ubodete u donjoj kvarti sa čvrsto postavljenim zglobom u opoziciji i povući se sa mačem u terci.


Ako ste u kontaktu sa spoljne strane mača sa zglobom u terci, povucite se oko jedne stope i, ako se protivnik i najmanje otvori u trenutku kada krene napred, možete ubosti u kvarti preko ruke. Ukoliko vam prilikom prilaženja uhvati i pritisne sečivo, obiđite ga i zaustavite kvartom sa unutrašnje strane sečiva.


Ništa nije teže nego izvesti bod tačno i precizno. Gore objašnjeni bod u tempu mogu dobro izvesti samo oni koji su kroz vežbu i iskustvo stekli brzi refleks oka i ruke.


Kako biste izbegli posledice koje se mogu javiti usled izvođenja bodova u tempu, morate biti izuzetno usredsređeni na držanje mača dobro ispred sebe, ne smete praviti otvaranja tokom izvođenja finti, niti previše vezati protivnikovo sečivo tokom napada, niti se ukopati ili previše kretati. Uvek budite spremni da brzo i blizu izvedete kontradegaže ili kružnu paradu i neka vam nikada ne padne na pamet da izvedete bod bez brzog povlačenja u gard.

POLUOKRET TELOM PO IMENU DEMI-VOLTE

76
PRIKAZ XXXII

Kada ste u distanci, vežite protivnikov mač u terci, držeći ruku fleksibilnom, a telo oslonjeno na levi kuk i otvorite se sa spoljne strane taman toliko kako biste izazvali protivnika da izvede napad. U trenutku kada izvrši pritisak na vaše sečivo, bilo iz terce ili iz kvarte preko ruke, suptilno izvedite degaže vrhom ispod njegovog mača sa zglobom okrenutim u kvarti, dobrom opozicijom i vrhom uperenim u desnu stranu protivnikovih grudi. U isto vreme približite levo stopalo desnom, tako da vrh vašeg levog stopala bude oko dva inča iza desne pete, tako da stopala formiraju prav ugao. Da biste izveli ovu poziciju, potrudite se da vam kolena budu ispravnjena, glava uspravna i u liniji sa desnim ramenom, a levo rame izvučeno spolja sa ispruženom rukom kao za bod iz kvarte.


Ovaj volte tj. okret telom nemoguće je izvesti onoliko žustro i precizno, a da pritom ne okrenete vrh desnog stopala ka unutra i bar malo ga podignete od poda i na peti okrenete nogu i butinu kao na remenici da bi se telo zabacilo nazad u upravnoj liniji sa linijom napada, kako bi se izbegao protivnikov vrh. Kada ste ovo uradili, morate se povući u gard levim stopalom unazad u skladu sa prethodno opisanim pravilima, i izvodeći kružnu paradu.


Isti poluokret se može izvesti i u trenutku kada protivnik krene prema vama pritiskajući vaše sečivo. Uspešnost izvođenja ovog boda podrazumeva da njegovo izvođenje bude pravovremeno.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-32.j

PRIKAZ XXXII

POLUOKRET TELOM PO IMENU DEMI-VOLTE

BOD IZ FLANKONADE NAKON PARADE NA BOD IZ OKRETA PO IMENU DEMI-VOLTE

77

Pritisnite protivnikovo sečivo na spolja kako biste ga izazvali da napadne sa unutrašnje strane. Ukoliko izvede poluokret, potrebno je izvesti paradu fortom na protivnikov fibl i vezujući njegov mač uzvratiti flankonadom i opozicijom sa levom rukom kako je ranije opisano. Kada ste ovo uradili, povucite se u gard sa mačem u kvarti.

PUN OKRET PO IMENU VOLTE U TRENUTKU KADA PROTIVNIK OBIĐE ZA BOD U KVARTI 

78

Utrenutku kada protivnik izvede degaže ka unutra, za bod iz kvarte, podignite zglob u visini lica sa dlanom okrenutim na gore, spretno i brzo izvedite pun okret tela po imenu volte. Namestivši vrh na protivnikovu desnu stranu grudi, ispravite noge u trenutku kada levo stopalo pomerite iza desnog na razdaljinu od jedne stope. Levo rame treba da bude okrenuto na spolja, kako biste bili bočno okrenuti tj. okrenuti svojim profilom prema protivniku, dok je glava u liniji sa ramenom i rukom kako biste bili u mogućnosti da postavite vrh napred u toj liniji. Nakon izvedenog boda, povucite se u gard sa zglobom u terci i izvedite udarac fortom sečiva u terci na fibl protivnikovog mača podižući zglob i spuštajući vrh.

PUN OKRET PO IMENU VOLTE NA ISKORAK IZ TERCE ILI IZ KVARTE PREKO RUKE

79
PRIKAZ XXXIII

U trenutku kada protivnik izvede iskorak sa spoljne strane mača, morate provući vrh ispod njegove ruke, okrenuti zglob u kvartu do visine njegovog lica, prebaciti levo stopalo iza desnog oko jedne stope i ispravljajući obe noge namestiti vrh na njegovu desnu stranu grudi. U istom trenutku kada ste prebacili levo stopalo, povedite računa da vam levo rame bude dovoljno okrenuto spolja tako da budete leđima okrenuti protivniku, držeći glavu u liniji desnog ramena i ruke kako biste prebacili vrh direktno napred. Kada ste izveli bod, vratite se u gard izvodeći kružnu paradu i držite telo dobro oslonjeno na levu stranu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-33.j

PRIKAZ XXXIII

PUN OKRET PO IMENU VOLTE NA ISKORAK IZ TERCE ILI IZ KVARTE PREKO RUKE

RAZORUŽAVANJE NAKON ŠTO STE IZVELI PARADU NA BOD IZ KVARTE

80
PRIKAZ XXXIV

U trenutku kada protivnik izvede iskorak sa spoljne strane mača, morate provući vrh ispod njegove ruke, okrenuti zglob u kvartu do visine njegovog lica, prebaciti levo stopalo iza desnog oko jedne stope i ispravljajući obe noge namestiti vrh na njegovu desnu stranu grudi. U istom trenutku kada ste prebacili levo stopalo, povedite računa da vam levo rame bude dovoljno okrenuto spolja tako da budete leđima okrenuti protivniku, držeći glavu u liniji desnog ramena i ruke kako biste prebacili vrh direktno napred. Kada ste izveli bod, vratite se u gard izvodeći kružnu paradu i držite telo dobro oslonjeno na levu stranu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-34.j

PRIKAZ XXXIV

RAZORUŽAVANJE NAKON ŠTO STE IZVELI PARADU NA BOD IZ KVARTE

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-35.j

PRIKAZ XXXV

RAZORUŽAVANJE NAKON ŠTO STE IZVELI PARADU NA BOD IZ KVARTE

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ TERCE ILI KVARTE PREKO RUKE

81
PRIKAZ XXXVI

Ukoliko je protivnik nesmotren prema svom telu, a izvodi bod iz terce ili iz kvarte preko ruke, morate izvesti paradu, prostim i brzim udarcem oštricom forte, prelazeći preko linije sečiva i gurajući njegov zglob na gore. Istovremeno iskoračite levim stopalom oko stopu ispred desnog. Ukoliko se opirao ili prebacio levo stopalo kako bi se približio i uhvatio vaše sečivo, u tom slučaju, i dalje držeći njegov mač vezan, izbacite njegovu ruku desno i prebacite levo stopalo oko dve stope napred, savijajući malo desno koleno i ispravljajući levo, namestite vrh svog mača ispred njegovog lica, podižući zglob i ruku do visine svog lica, kao što se može videti na prikazu XXXVII.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-36.j

PRIKAZ XXXVI

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ TERCE ILI KVARTE PREKO RUKE

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-37.j

PRIKAZ XXXVII

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ TERCE ILI KVARTE PREKO RUKE

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ KVARTE ILI IZ SEKONDE NAKON IZVEDENE PRIMA PARADE

82
PRIKAZ XXXVIII

Ukoliko ste u terca kontaktu, izvedite lažni napad stopalom i gurnite protivnikov mač na spolja kako biste ga isprovocirali da krene u bod. U trenutku kada krene u bod bilo iz kvarte ili iz sekonde, brzo izvedite paradu u primi. Umesto da usmerite liniju desno, kao što je rečeno u delu o paradama, potrebno je prići napred oko pola stope i brzo prebaciti desnu ruku preko forte protivnikovog sečiva. Na ovaj način, povlačenjem svog tela i svoje leve ruke, protivnik će biti primoran da ispusti mač. Čim ste izveli razoružavanje, usmerite vrh ka protivniku i brzo iskoračite unazad sa desnim stopalom na oko stopu razdaljine od levog, kao što možete videti na prikazu XXXIX.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-38.j

PRIKAZ XXXVIII

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ KVARTE ILI IZ SEKONDE NAKON IZVEDENE PRIMA PARADE

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-39.j

PRIKAZ XXXIX

RAZORUŽAVANJE NA BOD IZ KVARTE ILI IZ SEKONDE NAKON IZVEDENE PRIMA PARADE

RAZORUŽAVANJE POSLE PARADE SA SPOLJNE STRANE MAČA

83
PRIKAZ XL

Ukoliko ste u kontaktu sa spoljne strane, bilo u terci ili kvarti preko ruke, izvedite lažni napad stopalom i pritisnite ili se malo naslonite na protivnikovo sečivo kako biste isprovocirali protivnika da krene u bod u kvarti sa unutrašnje strane.


U trenutku kada protivnik izvede degaže i krene u bod, potrebno je izvesti kontradegaže i paradu, gurajući njegovo sečivo na gore fortom svog sečiva. Iskoračite levim stopalom oko jedne stope ispred desnog, a levom rukom žustro i odlučno uhvatite gardu njegovog mača. Pošto će protivnik u pokušaju da se odbrani primaći svoju levu nogu i baciti se napred da uhvati vaše sečivo, odmah zabacite vaše desno rame i ruku nazad i pomerite desno stopalo iza levog na razdaljinu od oko jedne stope, okrećući vrh levog stopala u pravcu protivnikovog kolena, prebacite mač iza leđa, prislanjajući zglob na slabine, i postavite vrh mača ka njegovom stomaku.


Obratite pažnju da tokom svih razoružavanja nikada ne smete levom rukom posegnuti za protivnikovom rukom ili sečivom, jer dok hvatate njegovu ruku, on može da oslobodi svoj mač tako što će ga prebaciti iz desne u levu ruku, i uhvativši ga za dršku ili fortu sečiva, povući ruku i ubosti vas. A ukoliko pokušate da uhvatite njegovo sečivo, jednako može povući ruku i probosti vas kroz šaku nanoseći vam fatalne povrede.

Po mom mišljenju, sva opisana razoružavanja su brilijantna i dobra u školi mačevanja sa floretom u ruci, ali tek kada su pravilno izvedena, sa potpunom preciznošću i dobrom procenom, onda postaju korisna. Ipak, ova razoružavanja mogu biti korisna protiv onih koji ne razmišljaju o svom telu posle napada i koji se ne vraćaju u stav neophodnom brzinom i s dovoljno pažnje što je neophodno. Kada je mač u pitanju, smatram da je bolje koristiti vezivanja i ukrštanja sečiva ili prosti udarac batutom sa fortom na fibl protivnikovog mača. Koristeći ove tehnike smanjujete rizik, jer ako i ne izbijete mač iz protivnikove ruke, uvek ćete dobiti otvaranje za bod koji ste spremili.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-40.j

PRIKAZ XL

DRUGA POZICIJA RAZORUŽAVANJA NA BOD IZ KVARTE ILI IZ SEKONDE NAKON IZVEDENE PRIMA PARADE

ZAPAŽANJA O LEVORUKIM MAČEVAOCIMA 

84

Često se dešava da se desnoruki mačevaoci u susretu sa levorukim osećaju neprijatno prilikom odbrane, što je uzrokovano navikom da konstantno mačuju sa desnorukim protivnicima, što levorukim mačevaocima daje znatnu prednost. Retka je prilika da mačujete sa levorukim čovekom zbog malog broja istih. Iz tog razloga kada se dvojica levorukih sretnu, obojica imaju isti problem.


Kako bi smanjili neprijatnost, mišljenja sam da je neophodno da učitelji mačevanja navikavaju svoje učenike da mačuju sa obe ruke. Kada učenik nauči da rukuje floretom desnom rukom, potrebno je vežbati ga u korišćenju i leve ruke. Ovakva vežba će svima biti teška, ali uz dobru volju i istrajnost, može se dostići određeni nivo savršenosti koji će vama doneti prednost, a čast učitelju.


Učitelj ne treba samo da podstiče učenike u korišćenju obe ruke tokom škole, već podjednako treba da ih podstakne u korišćenju obe ruke tokom slobodnog mačevanja tj. borbi. Ova metoda će im omogućiti da nauče odbrane sa obe ruke i nikada neće biti u nedostatku protiv protivnika koji će se ispred njih postaviti u drugačijem stavu. 


Kada se levoruki i desnoruki mačevalac suoče, obojica treba da budu oprezna i drže kontakt sa spoljne strane sečiva. Pošto je ona najslabija, obojica će imati mogućnost za udarac po sečivu, ili da izvedu glisando ili da izvrše presiju na spoljnu stranu sečiva.

Ako je udarac izveden kako treba, skoro da je nemoguće da mač ne ispadne iz ruke, osim ukoliko protivnik tačno u trenutku udarca ne izvede degaže ili okrene zglob u tercu.


Takođe ćete primetiti da desnoruki mačevalac pokušava da zada bod iz kvarte umesto iz terce, dok levoruki pokušava da zada bod iz terce umesto iz kvarte. Takoreći, on pokušava da zada sve spoljne bodove iznutra, a sve unutrašnje bodove sa spoljne strane.


Ista pravila važe i za levoruke mačevaoce prema desnorukim. Na ovaj način će ruka uvek biti u opoziciji sa mačem, a telo i lice pokriveni.

ZAPAŽANJA KOD NEMAČKOG GARDA SA MALIM MAČEM

85

U poziciji nemačkog garda zglob šake je obično okrenut u tercu, zglob i ruka su u liniji sa ramenom, vrh usmeren ka protivnikovom struku, desni kuk je izrazito okrenut u odnosu na liniju napada, telo je nagnuto napred, desno koleno je savijeno, a levo previše ispravljeno. Nemci pokušavaju da kontakt mačem uvek bude u primi ili sekondi, i često izvode bodove u tim pozicijama sa povučenom rukom. Levu ruku drže pri grudima sa namerom da njom izvedu paradu. Istog trenutka kada izvuku mač, nastoje da oštricom svog mača udare snažno po protivnikovom sečivu sa namerom da ga razoružaju, ako je to moguće.

ODBRANA OD NEMAČKOG GARDA

86

Kako biste savladali ovaj gard, morate se izvući iz distance i žustro izvesti lažni napad stopalom, izvodeći polubod sa unutrašnje strane, prema licu protivnika, kako biste ga naterali da podigne zglob. U tom trenutku, obiđite preko forte njegovog mača, i izvedite drugi bod celom dužinom tela. Takođe, možete postaviti gard u sekondi, držeći vrh direktno u liniji sa njegovim pazuhom i izvesti fintu sa spoljne strane na unutrašnju preko njegovog mača i u tom trenutku izvesti lažni napad stopalom kako biste ga naveli da uđe u kontakt sa mačem. Iskoristite ovaj trenutak, izvedite degaže preko njegovog sečiva i završite bodom iz sekonde ili kvinte. Ukoliko protivnik izvede paradu na vaš bod, potrebno je po treći put ponoviti degaže i pogoditi ga iz prime ili iz kvarte preko ruke.


Ako ste izabrali da čekate napad protivnika, morate se postaviti u gard sa visokom tercom i vrhom mača uperenim ka protivnikovom desnom ramenu. Ne smete se pomeriti niti odreagovati na bilo koji njegov potez, osim ako je dovoljno van distance da izvede direktan bod. Ako ostane u svom gardu, potrebno je ostaviti dovoljno otvaranje sa unutrašnje strane kako bi ga podstakli da izvede bod sa te strane. Ukoliko to i pokuša, izvedite paradu u primi ili polukružnu paradu, prebacujući liniju napada udesno i žustro uzvratite bodom, držeći zglob na isti način kao kad ste izveli paradu. Ukoliko protivnik ipak ne izvede napad, ili ako ne reaguje na vaše napade, postavite se u poziciju sa visokom tercom, kao što sam ranije objasnio, okrećući suptilno zglob iz terce u kvartu, prebacujući u polukrugu svoj vrh preko forte njegovog sečiva. Udarite jako fortom vaše unutrašnje oštrice po njegovom sečivu, i odmah, potpunim pružanjem noge, izvedite bod iz kvarte. Na ovaj način neće biti teško izbiti njegov mač iz ruke.


Ukoliko se odbrani levom rukom, obratite pažnju da nikad ne krenete u bod blizu mača dok niste izveli lažni napad polubodom, sa čvrsto postavljenim zglobom, kako biste sprečili njegovu paradu levom rukom.

OBJAŠNJENJE ITALIJANSKOG GARDA

87

Italijanski gard je obično jako nizak, kolena su podjednako savijena, a oslonac tela je na sredini, između obe noge. Zglob i vrh mača drže se nisko, a ruka je polupružena. Leva ruka se drži ispred grudi da biste njome izvodili parade i odmah uzvratili bod.


Iako je ovaj gard njima prirodan, ipak ga u svakom trenutku menjaju kako bi zbunili svoje protivnike, sa zglobom postavljenim visoko i vrhom u liniji sa ramenom. Držeći visoko zglob, a vrh veoma nisko, praveći velike pokrete telom i krećući se oko svog protivnika, ponekad desno, ponekad levo ili iznenadnim iskorakom leve noge u desnu stranu, zadaju ravne bodove nasumično ili izvode iskorake i okrete telom. Zbog ovoga su jako zavisni od svoje okretnosti i parade levom rukom. Iz tog razloga, kada se dva Italijana međusobno bore, često obojca budu pogođena, što se naziva obostrani bod. Ovo se retko događa sa dva dobra mačevaoca, jer oni znaju kako da pronađu sečivo kontradegažeom ili kružnim hvatanjem i zbog toga što imaju brzu ripostu.


Pa ipak, uveren sam da bi prethodno objašnjeni italijanski metod zbunio dobrog mačevaoca, ukoliko ne preduzme potrebne mere opreza koje ću objasniti u sledećem poglavlju.

ODBRANA OD ITALIJANSKOG GARDA

88

Da biste se odbranili od italijanskog načina borbe, morate biti jako smireni, postaviti se u poziciju kojom ste dobro pokriveni i nikada ne reagovati na jedan od prethodno pomenutih pokreta.


Potrebno je često izvoditi napade i polubodove sa distance, kako biste ga naveli da se približi, a u trenutku kad podigne stopalo da uđe u distancu, izvesti bod, bez pomeranja zgloba ili mača sa linije njegovog tela. U ovom slučaju, ako protivnik pokuša da izvede bod tokom prilaženja, imaćete mogućnost da izvedete paradu i istog trenutka uzvratite bod.


Nikad ne treba nastaviti napad protiv ovakvih ljudi zbog straha od istovremenog boda ili parade levom rukom, što bi moglo dovesti do riposte. Nakon izvedenog boda, bez obzira jeste li pogodili ili ne, potrebno je momentalno se izvući u gard izvođenjem kružne parade.


Ako se Italijan postavi ispred vas sa rukom i vrhom mača u direktoj liniji, upotrebite vezivanje sečiva ili udarac na isto i ubodite direktno i stabilno u njega.


Nikada nemojte posezati izvođenju boda na njegova velika otvaranja zbog straha od istovremenog boda, već izvedite polubod, a ukoliko pokuša sa bodom u tom trenutku, morate izvesti paradu, približiti se oko šest inča, i žustrom rešenošću uzvratiti bod.


Da biste izbegli paradu levom rukom, morate izvesti polubod i završiti ga u trenutku kada protivnik pokrene levu ruku kako bi izveo paradu istom. Napominjem, ovo je primenjivo u praksi samo protiv onih koji ne vole uzvratiti bod.


Takođe, nikad ne smete pokušavati bod sa protivnikove unutrašnje strane kada vam tu ostavi veliko otvaranje, ali možete izvesti fintu na unutrašnju stranu, a završiti bod spolja ili u donji deo tela.


Ukoliko protivnik pokuša da privuče levu nogu ka desnoj, udarite po njegovom sečivu, ili izvedite polubod. Ukoliko ga ovo ne pomeri, brzo izađite iz distance, prebacujući desnu nogu do leve, istovremeno izvodeći kružnu paradu, ili sačekajte da krene u bod. Ako zaista krene u bod, pronađite njegovo sečivo kontradegažeom, pa mu na ovaj način vežite mač ili uzvratite bodom istog trenutka kada krene u povlačenje.

ITALIJANSKI GARD SA MAČEM I BODEŽOM

89
PRIKAZ XLI

Ovu vežbu mača i bodeža koriste samo u Italiji. Kada učenik nauči dobro da rukuje mačem, nakon toga se uči korišćenje mača i bodeža. Italijani retko izlaze noću bez ova dva oružja. Desnoruki ljudi drže svoj bodež kod desne butine, a levoruki kod leve. Ovo oružje se izvlači istog trenutka kada imaju mač u ruci. Napulj je grad u kojem se bodeži najčešće koriste i to sa izuzetnom spretnošću.


Bodež se nikada nije upotrebljavao u Parizu, osim na javnom proglašenju učitelja mačevanja: kada učenik završi učenje veštine kod sposobnog učitelja i treba da se predstavi javnosti kako bi bio primljen kao majstor veštine, dužan je da se bori s nekoliko majstora. Nakon borbi samo sa floretom, potrebno je da se dokaže sa mačem i bodežom. Ovakvo javno predstavljanje majstora mačevanja nosi nešto posebno u sebi i daje podsticaj mladima da se uče ovoj veštini, jer se niko ne može primiti među majstore, ako nije služio punih 6 godina pod jednim majstorom (običaj korišćen samo u Parizu). Ovaj javni nastup ili ispit jeste kamen temeljac umetnosti mača, koja se zove mačevanje, jer doprinosi usavršavanju ove veštine.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-41.j

PRIKAZ XLI

ITALIJANSKI GARD SA MAČEM I BODEŽOM

Bio bih nezahvalan kada ne bih spomenuo superiorni talenat francuskih majstora mačevanja, a prema saznanjima koje sam stekao, verujem da su najbolji na svetu, kako zbog svojih gracioznih stavova, tako i zbog dubine znanja.


Iako se u ovoj zemlji mač i bodež ne koriste, smatram da je neophodno dati objašnjenje, kako bi se gospoda znala odbraniti ukoliko putuju u zemlje u kojima se ovi koriste i kako ne bi bili zbunjeni kada se nađu ispred dve oštrice.


Zbog toga ću vam pokazati dva različita garda, koji će vam najviše koristiti u ovoj situaciji, a posle ću objasniti i način na koji se jednim mačem treba braniti od mača i bodeža.


Morate postaviti sebe u gard, sa bodežom i ispruženom rukom, na određenoj distanci od garde mača kako biste izvodili i formirali parade što je bliže moguće. Ovo je vrlo teško uraditi sa pruženom rukom. Povedite računa da pokrivajući jednu stranu ne otkrivate drugu. U ovom gardu nema iskretanja tela zbog levog ramena koje iskače više od desnog, a iako desna ruka prekriva spoljnu stranu mača, potrebno je da bude savijena.


Iz ove pozicije možete dobro formirati svoje parade. Postavite sebe u gard sa rukom koja drži mač ispruženom, ali ne i krutom, leva ruka je uvučena, a vrh bodeža u blizini desnog lakta.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-42.j

PRIKAZ XLII

RIPOSTA U TERCI NAKON PARADE SA BODEŽOM

Osnovni princip je ne reagovati na svaki pokret protivnika. Ukoliko pokušava da veže vaš mač, morate ga obići, osim ako procenite da imate dovoljno čvrstine da mu se suprotstavite, tako što ćete prići oko šest inča i ne odvajajući se od njegovog mača, trudite se da uhvatite fibl njegovog mača fortom svog bodeža, a puštajući njegov mač, biće vam lako prevariti njegov bodež i pogoditi ga. Tokom ove operacije, ne smete odvajati svoj bodež od njegovog mača, a što je njegov mač duži, toliko će vaša prednost biti veća. Takođe, tokom svih parada sa bodežom, ne smete ispustiti protivnikovo sečivo, ukoliko imate nameru da uzvratite bod.


Italijani često pariraju bodežom, prema tome je očigledno da onaj ko parira sa dva sečiva ima veliku prednost, pod uslovom da se to ne čini u žurbi i sa lošom procenom jer bi se u suprotnom stalno ostavljali otvoreni.


Trebalo bi zaustavljati svog protivnika u trenutku kad on krene u napad ili polubod, bez okretanja mača, već sa širokim pokretima bodeža, kako biste ga naterali u bod, a čim izvede bod, parirajte bodežom i istovremeno skratite distancu, izvedite fintu mačem prema njegovom licu, a ubodite u telo kao što vidite u prikazu XLII.


Italijani bodežom brane celu unutrašnju stranu i donji deo tela, a pošto u potpunosti zavise od tih parada, spuštaju spoljnu stranu vrhom svog mača.

MAČ PROTIV MAČA I BODEŽA

90

Pošto se svi napadi mačem protiv mača i bodeža sa unutrašnje strane lako brane, riposta protivnika bi vas nepogrešivo pogodila, pa zbog toga morate postupati sa izuzetnom procenom i pažnjom.


Postavite se u gard držeći zglob između terce i kvarte, i malo niže od običnog garda, fiksirajući vrh ka protivnikovom desnom ramenu. Ne smete vezati njegov mač, već izvodite česte udarce na njegovu spoljnu stranu i lažne napade stopalom, uvek usmeravajući vrh prema njegovom licu, kako biste ga primorali da podigne zglob i u tom slučaju precizno iskoristite trenutak da brzo i žustro zadate bod iz sekonde i jednako brzo se povucite u gard izvodeći paradu u primi ili kružnu paradu.


Ukoliko je protivnik u gardu sa vrhom mača u liniji sa svojim ramenom, fintu izvedite na njegovu unutrašnju stranu, vratite se na spoljnu stranu udarcem forte na njegov fibl i izvedite bod u kvarti preko ruke.


Ukoliko protivnik drži vrh mača niže od svog zgloba, postavite se na isti način sa njegove unutrašnje strane i izvodeći polubod sa unutrašnje strane, odmah vežite njegovo sečivo i ubodite flankonadom. Takođe, nakon izvedenog poluboda, možete uhvatiti njegov mač ukrštanjem i izvesti bod u terci. Ne bih nikoga savetovao da bod izvodi sa unutrašnje strane, jer je bodež vrlo pogodan za odbranu, pa ste samim tim izloženi vraćanju boda mačem. Međutim, kada je protivnik nesiguran u svoje parade i vitla mačem pokušavajući da njime odbrani napade, u tom slučaju, nakon što ste izveli polubod sa unutrašnje strane, a sa spoljne strane bodeža, možete zadati bod u donjoj kvarti. Kada ste završili bod, povucite su u gard izvodeći terca paradu ili polukružnu paradu.

O ŠPANSKOM GARDU I NAPADU IZ FRANCUSKOG GARDA

91
PRIKAZ XLIII

Španci imaju drugačiji sistem mačevanja u odnosu na sve druge nacije. Vole da izvode sečenja na glavu i odmah nakon sečenja izvode bod između očiju ili u vrat. Njihov gard je skoro potpuno uspravan, a ispad jako kratak. Kada uđu u distancu, saviju desno koleno, a ispruže levo i prebace telo napred. Kada se povlače, savijaju levo koleno i pružaju desno, bacajući telo unazad u pravoj liniji sa protivnikom, a paradu izvode levom rukom ili prebace desno stopalo preko levog.


Njihovi mačevi su dugački skoro pet stopa  od garde do vrha i seku sa obe ivice. Sama školjka garde je jako velika i iza nje je nakrsnica koja sa obe strane izlazi oko dva inča. Njih koriste kako bi izbili mač iz protivnikove ruke, vezivanjem ili ukrštanjem sečiva preko nakrsnice, naročito kada se bore protiv mačeva sa dugačkim sečivom. Međutim, ovo je teško izvesti protiv kratkih mačeva. Njihov standardni gard je sa zglobom u terci i vrhom u liniji sa licem. Izvode lažne napade stopalom i polubodove prema licu. Telo drže iza mača i kreću se sa ispruženom rukom sa vrhom u formi kruga na levu stranu. Prilaze telom kako bi zadali udarac na glavu i istog trenutka se u ravnoj liniji vraćaju u ga sa vrhom u direktnoj liniji prema protivnikovom licu.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-43_e

PRIKAZ XLIII

ŠPANSKI GARD OBELEŽEN SLOVOM A I NAPAD IZ FRANCUSKOG GARDA

KAKO PORAZITI ŠPANSKI GARD NAKON POKUŠAJA SEČENJA NA GLAVI

92
PRIKAZ XLIV

Ukoliko koristite mač prosečne dužine i ukoliko izdržite prvi napad, lako ćete se odbraniti od Španca i nećete biti zbunjeni njegovim načinom borbe.


Trudite se da u gard stanete van distance sa zglobom postavljenim u terci, držeći ga malo više nego u običnom gardu, staloženo, ne reagujte na bilo koji pokret koji bi protivnik napravio ili pokušao da napravi. Ukoliko pokuša da izvede sečenje na glavu, trebalo bi se odbraniti visokom tercom, podižući zglob šake i savijajući telo priđite napred oko jedne stope ili više, nakon čega hitro uzvratite sa potpuno pruženim bodom u sekondi i vrhom nižim nego inače u toj poziciji tako da protivnik ne može izvesti paradu levom rukom. Nakon izvedenog boda, povucite se odmah u gard u terci, usmeravajući liniju udesno i sa zglobom u čvrstoj opoziciji pronađite ponovo njegov mač. U isto vreme privucite svoje desno stopalo do levog kako biste odbacili njegov vrh. Na ovaj način ćete dobiti prostor da pomerite levo stopalo.


Ako protivnik izvede bod ka licu ili telu, morate se odbraniti degažeom iz terce u kvartu držeći zglob u liniji sa ramenom. U isto vreme se približite za celu stopu napred, kako biste što više prišli protivnikovom sečivu i uzvratili bod u kvarti. Ukoliko protivnik pokuša da se odbrani levom rukom, morate izvesti fintu na ovu paradu, izvodeći istovremeno lažni napad stopalom, kako biste izbegli protivnikovu paradu levom rukom i završili bod u skladu sa ranije pomenutim pravilima. Brzo vratite svoj mač, sa vrhom uperenim u protivnikovo lice, i ponovite napad u donjoj kvarti. Kada ste ovo završili, vratite se u gard, povlačeći desno stopalo iza levog.


Iako deluje da je lako malim mačem razoružati protivnika sa dugačkim mačem nakon što ste stekli prednost prilaženjem njegovom sečivu, ipak nikome ne bih savetovao da ovo pokuša jer se bojim da nećete dohvatiti gardu protivnikovog mača ili da ćete iseći prste na njegovim oštricama.


Takođe, nikome ne bih savetovao da izvodi iskorake, vezivanja ili udarce po sečivu, jer Španci kada izvlače mač, postavljaju prva dva prsta kroz male prstenove blizu garde i na taj način sa druga dva prsta i palcem imaju snažan hvat na dršci. Zbog ovoga je očigledno da nijedna od ovih radnji ne bi bila uspešna.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-44.j

PRIKAZ XLIV

KAKO PORAZITI ŠPANSKI GARD NAKON POKUŠAJA SEČENJA NA GLAVI

GARD POZICIJA SA MAČEM I PLAŠTOM PROTIV MAČA I FENJERA

93
PRIKAZ XLV

Mač i plašt, stari običaj praktikovan u Italiji, nikada nije bio zabranjen od strane vlasti kao što je to bio slučaj sa upotrebom mača i bodeža u mnogim mestima u toj zemlji. Plašt je jednako ofanzivan i defanzivan.


Ofanzivan je, jer oni koji ga spretno koriste, imaju moć da ga upotrebe kako bi povredili protivnika. Možete ga baciti na više načina, pokrivajući ne samo vidno polje protivnika, već i njegov mač. Međutim, ukoliko ste nevešti u njegovom korišćenju, lako možete sami sebi pokriti vidno polje, pa i omesti sopstveni mač i na taj način postati plen protivniku.
Defanzivan je zato što može sprečiti sva sečenja koja se mačem mogu izvesti na glavu i telo. Sve udarce sa spoljne strane, bilo da su iznad ili ispod garde, treba braniti mačem, a mač treba da bude potpomognut plaštom kako bi se sa mačem moglo uzvratiti sečenjem ili bodom.

Kako biste koristili plašt na ispravan način, potrebno je umotati levu ruku jednim njegovim delom, a drugi deo ostaviti da padne tj. visi, ali nikako ispod kolena. Povedite računa da ukoliko ste prisiljeni da spustite ruku kako biste je odmorili nakon duge odbrane, nikako ne spustite plašt na zemlju ili ispred svojih stopala kako ga ne biste nagazili i na taj način pali.


Ukoliko vam se leva ruka umori, možete je odmoriti tako što ćete je spustiti sa strane, držeći plašt blago udaljenim od butine i izvodeći iskorak unazad pre nego što se vratite u gard. Ukoliko nemate prostora za povlačenje, možete osloniti ruku na bok, izvodeći mačem kružne parade jednu za drugom.


Osoba koja razume upotrebu mača i bodeža lako može da upotrebi plašt zato što odbrana sa istim zahteva brzo i precizno oko. Ako je to potrebno, možete se odbraniti od mača i uz pomoć štapa i plašta. Kada ste se štapom odbranili od boda mača, potrebno je u isto vreme približiti se protivniku bez puštanja sečiva i pokriti mu glavu plaštom. Da biste ovu akciju izveli kako treba, morate biti dobro obučeni u veštini mačevanja, izuzetno smireni i odlučni.


Takođe, morate dobro razumeti distancu pri upotrebi plašta. Da biste ga pravilno upotrebili, potrebno je napraviti otvaranje prema protivniku kako biste izazvali napad bodom i istog momenta, bez pokušaja da pronađete njegovo sečivo mačem, vratite telo nazad i prebacite viseći deo plašta preko njegovog mača i krećući se pravom linijom, uzvratite pun bod sa zglobom u kvarti.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-45.j

PRIKAZ XLV

GARD POZICIJA SA MAČEM I PLAŠTOM PROTIV MAČA I FENJERA

OBJAŠNJENJE GARDA PO IMENU MAČ I TAMNI FENJER

94

Iako se stogo kažnjavaju oni koji koriste mač u kombinaciji sa tamnim fenjerom, s vremena na vreme možete naleteti na nekoga ko ih ipak koristi, pa zbog toga mislim da je neophodno objasniti kako se od njih odbraniti. Fenjer se obično krije ispod odeće ili plašta. Kada kreću u napad, pre izvlačenja mača, oni fenjer otvore i postave ga ispred sebe iznad glave ili iza leđa tako što stave ruku iza leđa, a poziciju fenjera menjaju kako protivnik promeni poziciju.


Ukoliko fenjer drži ispred sebe i ukoliko imate dobar mač, potrudite se da unutrašnju stranu potpuno pokrijete plaštom, izvedite odsečan udarac po unutrašnjem delu njegovog sečiva, a potom ponovite udarac zadnjim delom sečiva u terci po ruci koja drži fenjer. Ovaj udarac bi trebalo da ide sa desna na levo, izveden samo iz podlaktice na zglob, tako da vam cela ruka ne odleti previše kako biste mogli da uzvratite bodom sa zglobom u istom položaju, pokrivajući unutrašnju stranu svog tela plaštom.


Ukoliko protivnik postavlja fenjer iznad glave, potrebno je preći na desnu stranu i zadobiti prednost sa spoljne strane njegovog mača, izvodeći polubodove ka njegovom licu. Ukoliko protivnik podigne svoj vrh, skratite distancu, sa obe ruke visoko gore držeći sečivo preko levog zgloba i plašta i iskoračite levim stopalom bez puštanja protivnikovog sečiva. Potpomognuti plaštom, povucite desnu ruku blago nazad kako biste oslobodili vrh i u poziciji u kojoj se vaš zglob nalazi u tom trenutku ubodite pravo u protivnika odlučno i spretno.


Ukoliko protivnik postavi fenjer sa strane sa rukom okrenutom iza leđa, morate promeniti liniju napada na unutra, držeći ruku i plašt u liniji sa desnom stranom grudi, okrećući desnu ruku u tercu sa vrhom usmerenim na njegov stomak i u trenutku kada protivnik izvede bod, umesto da paradu izvedete mačem, pružite levu ruku napred, pokrijte njegov mač plaštom i u isto vreme izvedite bod u telo, kao na prikazu XLVI.


Da je protivnik „ukrašen“, tj. ako je napunio odeću kako bi sprečio bod da prođe kroz njegovo telo, saznaćete ako bod u telo nije imao efekta. U tom slučaju morate ubosti u vrat, ili u lice ili ispod struka jer čovek koji koristi tako nezakonita sredstva kao što je tamni fenjer u borbi, neće prezati ni od punjenja odeće kao što je ranije spomenuto.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-46.j

PRIKAZ XLVI

GARD POZICIJA SA MAČEM I FENJEROM

PROTIV MAČA I PLAŠTA

OPAŽANJA O KORIŠĆENJU MAČA ZA SEČENJE

95

Mač sa širokim sečivom ima četiri osnovna sečenja u svojoj primeni. Ta sečenja su: sečenje na glavu, sečenje na zglob, sečenje po trbuhu, i sečenje na zadnju ložu. Neko sečenja izvodi pokretom iz ramena, neko iz lakta, a neko iz zgloba. Ovi mačevaoci ruku drže ispravljenom, a vrh mača konstantno uperen ka protivniku.


Prvi način sečenja, iz ramena, se izvodi podizanjem ruke i pravljenjem širokog kruga mačem, kako bi se prikupila snaga za udarac. Ovakav način izvođenja je najgori od svih jer je najsporiji i pruža veliku prednost onome koji ide vrhom, jer ukoliko je pažljiv da se približi u trenutku kada protivnik podigne svoju ruku visoko, može se zadati bod, ili bacanjem protivnikovog mača, istovremeno prilazeći njegovom telu, moguće je izvesti bod u tempu. Obično, ukoliko mač za sečenje ne pronađe kontakt sa telom ili sa oružjem ispred sebe, taj uzaludni udarac će zabaciti njegovo sečivo iza. Ukoliko sečenje izvodi odozgo na dole, mač će udariti po zemlji, a ovom prilikom čak i polomiti sečivo. Čak i ukoliko se ni jedna od ove dve slučajnosti ne dese, njegovi pokreti su tako grubi i spori, pa je iz tog razloga nemoguće, uz minimum pažnje, pronaći trenutak da se vrhom ubaci bod.
Drugi način sečenja, pokretom iz lakta, se izvodi prilično velikim uvlačenjem istog, a ovaj pokret takođe poprilično izbacuje zglob iz linije napada, kako ispod tako i iznad, i pruža podjednako veliku prednost onome ko izvodi bod, mada ne onoliko kao prvi pomenuti način, pošto je sa manje širokim pokretima brži i više pokriva telo.


Treći način je pokretom iz zgloba, bilo da je to krug mača s desna na levo ili suprotno. Zglob bi trebalo da bude hitriji, pošto lakat i ruka nisu izbačeni iz ravni sa telom. Mačem za sečenje obično se izvode parade na bod fortom sečiva i uzvraća sečenjem iz zgloba, a sva omiljena sečenja su na spoljnu stranu mača.


Ovde sam postavio gard mača za sečenje, označen slovom A, i gard malog mača u odbrani, označen slovom B, kao što možete da vidite na prikazu XLVII.


Stavovi mača za sečenje ili pozicije njegovih gardi su različite. Neko svoj zglob drži okrenut u terci, sa ispruženom rukom i vrhom u liniji sa protivnikovim licem, držeći telo nagnuto napred, levo koleno pravo i desno povijeno.


Ima onih koji drže fortu svog mača u liniji sa sopstvenim levim kukom i vrhom visoko.
Ima i onih koji drže viseći gard po imenu gard Sv. Đorđa i drugih koji savijaju svoje levo koleno i drže telo povučeno sa zglobom okrenutim u kvarti.

Domeniko-Andjelo---Macevanje-Prikaz-47_e

PRIKAZ XLVII

DEFANZIVNI GARD MALIM MAČEM (B) PROTIV MAČA ZA SEČENjE (A)

OBJAŠNJENJE DEFANZIVNOG GARDA MALOG MAČA PROTIV MAČA ZA SEČENJE

96

Gard pozicija malog mača obeležena slovom B protiv mača za sečenje obeležena slovom A, koju sam postavio u prikazu, je najbezbedniji gard koji pruža maksimalnu zaštitu. Glavna poenta je da poznajete svoju distancu. U koju god poziciju da se čovek sa mačem za sečenje postavi, morate se postaviti van distance i nikako ne smete isturiti napred zglob, mač ili desnu nogu. Ali u trenutku kada ste izvukli mač levom rukom morate pokupiti kaput i obmotati ga oko leve ruke, držeći sve vreme ruku u visini uha, kako biste po potrebi odbranili sečenja sa unutrašnje strane, bilo da ona idu na glavu, lice ili donji deo tela.


Udradac na glavu biste isto tako mogli odbraniti fortom sečiva, sa zglobom okrenutim u terci, i hvatajući opoziciju ukrštanjem sa linijom napada, ali vaš vrh mora biti malo više postavljen u odnosu na gardu vašeg mača. Istog trenutka kada ste odbranili udarac, morate prići za jednu stopu, i blago saviviši telo, uzvratiti bodom u sekondi, i još jednom ponoviti bod pre nego što se vratite u gard.


Sečenje na lice sa spoljne strane sečiva odbranite fortom mača i sa zglobom okrenutim u polutercu sa uspravljenim vrhom. Pošto ste odbranili udarac, morate uzvratiti sa bodom u lice u kvarti preko ruke i ponoviti još jednom bod kao i u sekondi. Sečenje na stomak sa spoljne strane sečiva se brani okretanjem zgloba u sekondu i ripostom sa iste strane.
Ukoliko branite sečenja sa unutrašnje strane svojim sečivom, potrebno ih je odbraniti paradom iz prime u isto vreme prebaciti liniju na spoljnu stranu i uzvratiti bodom iz prime.


Po mom mišljenju, najbezbednija i najsigurnija odbrana od mača za sečenje je da ne budete uplašeni, niti uznemireni bilo kakvim pokretom, udarcem ili napadom koji bi protivnik mogao izvesti kako bi vas uplašio, već odbiti i zaustaviti njegove udarce, bacajući telo nazad u pravoj liniji sa njegovim, povlačiti se oko jedne stope i na njegove napade uzvratiti konstantnim polubodovima i lažnim napadima. Što su njegovi pokreti bliži to morate brže parirati, bilo sa mačem ili kaputom u levoj ruci, a povremeno upotrebiti i oba. 


Ukoliko su njegovi pokreti široki, morate biti odlučni da mu se približite, pokrivajući se što je moguće više vašim mačem ili kaputom i uzvratiti bodom tamo gde vidite otvaranje. Ukoliko teren nije povoljan da ga umorite, potrebno je, krećući se levo, desno ili unazad izabrati pravi trenutak za napad, umesto da bodove izvodite nasumično.


Neki borci sa ovim tipom mača ubacuju i bodove u svoje poigravanje sa protivnikom . Oni se pretvaraju da idu u sečenje, ali ga završe bodom, a ponekad kada su izveli paradu, uzvratiće ili sečenjem, ili bodom, u zavisnosti od toga na kakvo su otvaranje naišli.


Ovaj mač, koji se još zove i mač za sečenje i bod, puno se razlikuje od mača sa širokim sečivom jer je mnogo lakši, ima ispravljen vrh umesto povijenog kao kod standardnih mačeva sa širokim sečivom i zbog toga moraju da imaju teške garde kako bi im vrhovi bili laki.


Mač za sečenje i bod je korisniji od mača sa širokim sečivom ako se koristi sa dobrom procenom. Ovo oružje je najbolje za konjanike kada krenu u galop na neprijatelja sa mačem u ruci.

KRAJ

bottom of page